Uudised ja teated

20.09.2017 Projektikonkurss uute huviringide loomiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi uute huviringide loomiseks ning huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse parandamiseks Raasiku valla noortele. Projektikonkursi eesmärk on pakkuda 7-19 aastastele noortele mitmekesisemaid huvih...  Loe edasi »

16.09.2017 Elanike arvamusküsitlus Raasiku valla arengukava uuendamiseks
14.09.2017 Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering
14.09.2017 Aruküla alevikus Savi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering
12.09.2017 Hange "Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine"

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2017 seisuga 5075
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod