Uudised ja teated

20.03.2019 Hange „Raasiku Rahvamaja kardinad"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja kardinad". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei ...  Loe edasi »

12.03.2019 Raasiku vald 27
08.03.2019 Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor
07.03.2019 Volikogu istung 12.03.2019
07.03.2019 Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus
05.03.2019 Ressursitõhususe infopäev 11. märtsil
04.03.2019 Aruküla Huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. tegevusaastat
04.03.2019 Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 6. märtsil
04.03.2019 Kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 5. märtsil
28.02.2019 PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2019 seisuga 5065
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge
Raudteepeatuste ühendamine
erinevate liikumisviisidega

Statistika

Rahvaarv: 5065
Pindala: 158 km²
Suurim asula: Aruküla (2129)
Koole: 4