Ehitise kasutusluba

Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, taotleb ehitise omanik kohalikult omavalitsuselt kasutusloa.

Ehitise omanik esitab valla arhitektile ehitise kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni:

  1. taotlus ehitise kasutusloa saamiseks koos vajalike lisadega;
  2. omandiõigust tõendav dokument;
  3. ehitise tehnilised dokumendid: elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistus, joogivee mikrobioloogiline uuring, kaetud tööde aktid ja muud ehitise ohutust kinnitavad dokumendid (kaminasüdamike ja metallkorstnate sertifikaadid, kasutusjuhendid).
  4. kinnitus riigilõivu tasumise kohta; (Riigilõivu suurus sõltub ehitise iseloomust, tasutakse Raasiku Vallavalitsusele a/a 10002026014000 SEB Eesti Ühispank, selgitusse märgitakse "ehitise aadressil ... kasutusloa riigilõiv")
  5. vajadusel esitatakse ehitise mõõdistusprojekt.

Seejärel viiakse läbi ehitise tehnilise seisukorra ja ohutuse ülevaatus kohapeal. Vastavad ametnikud enne ehitisele kasutusloa andmist kontrollivad ehitise nõuetele vastavust ja viseerivad ehitise ülavaatuse akti. Ehitise vastuvõtu komisjoni kuuluvad ehitise omanik, ehitaja, Põhja-Eesti Päästekeskuse inspektor ja vallavalitsuse esindajad. Vallavalitsusel on õigus kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse täiendavaid isikuid ja institutsioone.

Nõuetekohasele ehitisele väljastatakse vallavalitsuse korraldusega kasutusluba ja registreeritakse kasutusloa dokumendid ehitisregistris. Pärast seda võib ehitist ettenähtud sihtotstarbel kasutada.