2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas, Uuetoa kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavolikogu 13.03.2012. a otsusega nr 20 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Uuetoa (65101:003:0418; 2,09 ha) kinnistul ja lähialal.
Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa kaheks krundiks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning servituutide ja piirangute määramine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.