2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi külas Tuti kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 27.05-10.06.2015 on Raasiku vallavalitsuses võimalik tutvuda Kalesi külas Tuti kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega.

Detailplaneering on algatatud Raasiku Vallavolikogu 11. aprilli 2006. a otsusega nr 41 ning täpsustatud 08. juuni 2010. a otsusega nr 34. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamute ehitamiseks kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine Detailplaneeringu ala suurus on ca 17 ha. Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Raasiku Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ. Eskiisilahenduse tutvustav avalik arutelu toimub 11.06.2015 algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Raasiku Vallavalitsuses, asukohaga Tallinna mnt 24 toas nr 25. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka koduleheküljel aadressil www.raasiku.ee.