Raasiku valla arengukava koostamine aastateks 2018-2028

2016 lõpus tagas Raasiku vald iseseisva jätkamise ja otsustati, et tuleb uuendada strateegilisi dokumente. Olulisteks muutmist vajavateks dokumentideks on eelkõige valla üldplaneering ja arengukava. Arengukava koostamisega alustati 13.06.2017 volikogu otsuse nr 15 vastu võtmisega.  Seletuskiri otsuse juurde on leitav siit. Otsuse lisas kinnitati lähteülesanne, mille alusel leiti konkursi korras konsultant, kelle eestvedamisel peab aprilliks 2018 valmima dokument pealkirjaga „Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028".

Konsultandiks valiti konkursilt Pyramid Consult OÜ.

30.08.2017 toimus sissejuhatav kohtumine volikogu komisjonide ühiskoosolekul. Juhtkonsultant Patrick Rang andis ülevaate, mida ja kuidas plaanis teha, et püstitatud aja jooksul saaks strateegiadokument valmis töötava dokumendina, millest juhindudes on võimalik planeerida vallas tegevusi. Avaettekandega saab tutvuda siin (.ppsx), ja siin (.pdf)

Kohtumisel toonitati, et arengukava ei tee konsultant, selle peab kokku panema kogukond. Konsultant juhib tegevust, kuid sisu peab tekkima Raasiku vallas. Selleks oodatakse kogukonna poolset sisendit. Moodustamisel on valdkondlikud töörühmad.

 

Raasiku valla elanike arvamusküsitlus