Volikogu istung toimub 11. aprillil 2017

 Raasiku Vallavolikogu itung toimub 11. aprillil 2017. a kell 17.00

1. Aruküla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projektist (OÜ Raven, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeeriumi esindajad)

2. Vallavanema informatsioon

3. Valla 2017. a 1. lisaeelarve (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu
    Lisa 1 Raasiku valla 2017 1. lisaeelarve juurde
    Lisa 2 Raasiku valla 2017 1. lisaeelarve juurde
    Seletuskiri lisaeelarve juurde

4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite  kasutamise kord 2. lugemine (vallavalitsuse esindaja)
   Eelnõu koos seletuskirjaga

5. Raasiku Vallavolikogu 13. märtsi 2013. a määruse nr 4 „Raasiku valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
   Eelnõu koos seletuskirjaga
 
  Palgajuhendi lisa 1
   Palgajuhendi lisa 2

6. Komisjoni moodustamine Aruküla Põhikooli staadioni rekonstrueerimiseks ja koolihoone laienduse rajamiseks
    Eelnõu

7. Komisjoni moodustamine Raasiku Põhikooli võimla rajamiseks
    Eelnõu

8. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused