Volikogu istung toimub 12. septembril 2017 kell 17.00

Raasiku Vallavolikogu 12. septembri 2017. a istungi päevakord ja eelnõud

1. OÜ Pyramid Consult (valla arengukava 2018-2028 koostaja) esindaja ärakuulamine

2. Vallavanema informatsioon

3. Valla 2017. a 3. lisaeelarve vastuvõtmine (vallavalitsuse esindaja)

4. Raasiku valla arengukava 2013 – 2024 uue redaktsiooni kinnitamine (eelarvestrateegia muutmine) (vallavalitsuse esindaja)

5. Kinnisasja sundvõõrandamine (Raasiku, Tehase tee 25 ja 27) (vallavalitsuse esindaja)

6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule (vallavalitsuse esindaja)

7. Aruküla alevikus Talve kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine  (vallavalitsuse esindaja)

8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (valla valimiskomisjoni esindaja)

9. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused