Volikogu istung toimub 9.mail 2017

 Raasiku Vallavolikogu istung toimub  09. mail 2017. a algusega kell 17.00 järgmise päevakorraprojektiga:

1. Vallavanema informatsioon

2. Nõusoleku andmine vallavara kasutusse andmiseks  (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga
    Asendiplaan
    Rendileping

3. Nõusoleku andmine vallavara võõrandamiseks ja isikliku kasutusõigusega koormamiseks
    Eelnõu koos seletuskirjaga

4. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (vallavalitsuse esindaja)
   Eelnõu koos seletuskirjaga
   Asendiplaan
5. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks puhastusvahendite ja hügieenitarvete tarnija leidmiseks 2017– 2020 (vallavalitsuse esindaja)
   Eelnõu koos seletuskirjaga

6. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused