Volikogu istung 12.11.2019

8.11.19

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. novembril algusega kell 16.30, Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis

Päevakorraprojekt:

1. Vallavanema informatsioon

2. Raasiku valla II lisaeelarve vastuvõtmine /eelnõu/ E. Velberk
    Lisa1
    Lisa2- Täpsustatud koondeelarve
    Seletuskiri

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Igavere külas, Kallasmäe kinnistule juurdepääsu tee tagamiseks, üle Metsanõmme kinnistu /eelnõu/  A. Ets
    Metsanõmme servituudiala

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine Tiigi tn 6, Raasikul /eelnõu/ A. Ets
    Joonis1
    Joonis2
    Joonis3

5. Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine /eelnõu/ A. Ets
    Joonis

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku alevikus sideõhuliinide ehitamiseks /eelnõu/ G. Nuuma

   Asendiplaan - E201
   Asendiplaan - Koidu tänav
   Asendiplaan - Meierei tänav
   Asendiplaan - Meierei tänav
   Asendiplaan - Mängu tänav
   Asendiplaan - Nurme tänav
   Asendiplaan - Pargi tänav
   Asendiplaan - Põllu tänav
   Asendiplaan - Saare tänav lõik 1
   Asendiplaan - Saare tänav lõik 2

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Järsi külas, Uudismaa teel /eelnõu/ G. Nuuma
   Asendiplaan

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Kalesi tee lõik 1 /eelnõu/ G. Nuuma
   Asendiplaan

9. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad