Volikogu istung toimub 13. juunil 2017 kell 17.00

Istungi päevakord ja eelnõud:

1. Valla üldplaneeringu koostajate (OÜ Skepast ja Puhkim esindajad) ärakuulamine

2. Vallavanema informatsioon

3. Valla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine (vallavalitsuse esindaja)
     Eelnõu
     Majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne 
     Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll

4. Raasiku valla arengukava 2017 – 2027 koostamise algatamine (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga

5. Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
     Eelnõu koos seletuskirjaga

6. Raasiku Vallavolikogu 9. mai 2017. a otsuse nr 11 „Nõusoleku andmine vallavara võõrandamiseks ja isikliku kasutusõigusega koormamiseks" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
     Eelnõu koos seletuskirjaga

7. Kurgla külas Raudlinna ja Talitundru kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine (vallavalitsuse esindaja)
      Eelnõu koos seletuskirjaga

8. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks nõrkvoolusüsteemi hooldaja leidmiseks (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga

9. Valla valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu kinnitamine (vallavalitsuse esindaja)
     Eelnõu koos seletuskirjaga

10. Valla valimiskomisjoni moodustamine (vallavalitsuse esindaja)
      Eelnõu koos seletuskirjaga

11. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused