Hariduse-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06.03.2018

Raasiku Vallavolikogu hariduse-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06.03.2018, kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse saalis. 

Päevakord:

 1. „Pikavere Mõisakooli kujundamine 6 klassiliseks" /eelnõu/ J. Asuja, A. Sepp/
 2. Raasiku valla põhimääruse muutmisest /ülevaade A. Sepp/
 3. Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise korra muutmisest /arutelu J.Asuja/
 4. Kohapeal algatatud küsimused.

Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018, kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse saalis. 

Päevakord:

 1. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks Aruküla Põhikooli juurdeehituse ning staadioni ehituseks. 
 2. Volikogu otsuse kehtetuks tunnistamine „Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas, Rähni maaüksusel, riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT031006031 hõlmatud maaüksusel ja nende lähialal"
 3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
 4. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis osalemine 
 5. Tänavakaubanduse eeskirja algatamine
 6. Raasiku ÜVK arendamise kava 2019-2028.
 7. Pikavere Mõisakooli kujundamine 6 klassiliseks
 8. Raasiku valla põhimääruse muutmine.

 

Volikogu komisjonid alates 01.11.2017

15.01.18
 • Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjon
  Esimees Maarja Sikut 
  Aseesimees Tiina Rühka
  Liikmed: 
  Andres Kallaste, Anni Konsap, Avo Möls, Eliis Kahlo, Ivar Vilberg, Jako Reinaste, Kalev Villem, Maili Hirlak, Marianne Loik, Mart Liivak, Meeli Teder, Olev Sinijärv, Raiko Molok, Talvi Aruaas, Tiit Reeder, Tõnu Suurkuusk, Ulvar Kaubi, Urmas Raude

  Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris
   
 • Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon
  Esimees Andres Kallaste
  Aseesimees Garina Toomingas
  Liikmed:
   Alice Suurkuusk, Anne Veltmann-Veski, Dea Ivask, Erik Tammsoo, Helle Vaga, Ivar Vilberg, Kadi Tammaru, Marianne Loik, Martti Pukko, Uku Hinsberg, Rene Lill, Talvi Aruaas

  Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris
   
 • Revisjonikomisjon
  Esimees Kadi Tammaru
  Aseesimees Rene Lill

  Komisjoni liige Maarja Sikut