Tähtpäevatoetus

Kirjeldus:

 Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele kolme- ja enamalapselistele peredele; eestkoste- ja hooldusperedele; puudega laste peredele.
Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta. Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust kahekordses määras. 

Eakate sünnipäevatoetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule, tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja 95 aastaseks saamisel. Alates 100-aastaseks saamisest makstakse toetust kahekordses suuruses igal aastal. Eakate sünnipäevatoetuse suurus on 50 eurot. 

Kestvus:

Avaldusi jõulutoetuse saamiseks esitatakse ajavahemikul 01. novembrist kuni 15. detsembrini, eakate sünnipäevatoetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel.

Õigusaktid:

Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Sotsiaalosakonna osakonnajuhataja  Liivi Puumets, 60 70 357, 50 17 483, 
Liivi.Puumets@raasiku.ee, vastuvõtt Arukülas E 9-12, Raasikul K 9 - 13


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide:

 Avaldus tähtpäevatoetuse (jõulutoetuse) taotlemiseks