Raasiku ja Aruküla alevikku rajatakse „Pargi ja reisi" parklad

Raasiku alevikku Meierei tänavale raudteejaama lähedusse ehitatakse „Pargi ja reisi" parkla. Rajatakse 19 sõiduauto parkimiskohta, jalgrattaparkla ning täiendav tänavavalgustus, samuti paigaldatakse turvakaamera.

Töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus 85% ulatuses. Töid teostab KV Infra OÜ. Parkla valmib 2016. a oktoobris.

Aruküla alevikus laiendatakse olemasolevat raudteejaama parklat, ehitatakse lisaks uus parkla ning ca 800m kergliiklusteed. Kokku rajatakse 27 sõiduauto parkimiskohta,2 valvega jalgrattaparklat, täiendav  tänavavalgustus ning paigaldatakse turvakaamera. Kergliiklustee kulgeb raudteejaamast kuni olemasoleva kergliiklusteeni. Töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus 85% ulatuses. Töid teostab AS Tallinna Teed. Tööde valmimise aeg on 2017. a kevad.