« Tagasi

2019.a huvihariduse ja -tegevuse kava koostamine

Hea noor, lapsevanem ja noorte valdkonnas tegutseja,

2019.a huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava koostamise avatud koosolek toimub 28.novembril kell 15.00-17.00 vallamajas, II korruse saalis.

Koosolekul vaatame üle, mis 2017-2018.a tegevuskava raames on tehtud, millised on tänased valdkonna kitsaskohad ning millised on peamised seisukohad 2019.a kava koostamiseks.

Koosolekule on oodatud kõik huvilised, kes soovivad huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava koostamisel kaasarääkida sh. noored ja lapsevanemad.  

Taustast: 1.juulil 2017. aastal jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Raasiku valla 2017-2018.a huvihariduse ja -tegevusekavas olid seatud järgnevad eesmärgid:

  1. Huvihariduse ja -tegevuse mitmekesistamine ja kättesaadavus läbi huvialade spektri laiendamise ja täiendavate gruppide loomise
  2. Loodus-, tehnika- ja täppisteaduste alaste võimaluste loomine Raasiku valla noortele
  3. Kõrvaldada rahalised/materiaalsed takistused noorte huvitegevuses-hariduses osalemisel
  4. Huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse tagamine täiendavate transpordivõimaluste loomise ja  tõhustamise abil.
  5. Huvihariduse ja-tegevuse/noorsootöö alase informatsiooni kättesaadavuse tagamine
  6. Noorte ettevõtlikkuse ja algatusvõime toetamine ja soodustamine
  7. Huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse tagamine erivajadusega/erinevate vajadustega noortele
  8. Rahvusvaheliseses noorsootöös osalemise toetamine
  9. Noorte mitteformaalse õppe tunnustamine ja väärtustamine

Mitmete ülaltoodud punktide osas oleme tänaseks eesmärgile oluliselt lähemal, mitmed eesmärgid aga nõuavad edaspidi täiendavat tähelepanu ja jätkuvat tööd.

2017-2018.a kinnitatud kava

Palun anna oma osalemisest koosolekul teada hiljemalt 27.novembriks telefonil 53328508 või e-mailil Juta.asuja@raasiku.ee

Juta Asuja, Hariduse, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja