« Tagasi

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks

Eesmärgiks on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" tegevuse „Juhtumikorralduse mudeli testimine" elluviimine perioodil 2018. a kuni 31. mai 2020.a Raasiku vallas. Töö sisuks on mitteaktiivsete noorte abivajaduse selgitamine ja vastavalt vajadusele teenuse osutamine, et tõsta noorte osalemist hariduses ja tööhõives.

Kandidaadilt eeldame:

 • head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
 • kõrgharidust;
 • sotsiaalvaldkonna erialast ettevalmistust ja kogemust;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid, soovitavalt sotsiaalteenuste ja – toetuste andmeregistri STAR kogemus;
 • kasuks tuleb eelnev töötutega/noortega töötamise kogemus

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • võimalust testida ja katsetada uusi lähenemisi ja arendada uut üleriigilist sotsiaalvaldkonna tugisüsteemi;
 • projektiga seotud täiendkoolitust;
 • töötasu 1226 eurot kuus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri;
 • haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad;

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 6.aprilliks 2018 e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Noortegarantii".

Lisainformatsioon: Liivi Puumets, liivi.puumets@raasiku.ee, tel. 50 17 483