« Tagasi

E-arvetele üleminek

Hea koostööpartner!

Alates 1. jaanuarist 2017 peab kogu avaliku sektoriga arvlemine toimuma e-arvete alusel. Seega kõik Raasiku Vallavalitsusele esitatavad arved peavad olema järgmisest aastast e-arved!

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015-2019 kohaselt viiakse Rahandusministeeriumi juhtimisel läbi masintöödeldavatele arvetele ehk e-arvetele ülemineku projekti, mille eesmärgiks on teha era- ja avaliku sektori vaheline e-arvetega arveldamine kohustuslikuks 2016. aasta lõpuks. Täpsema ülevaate e-arvete projekti eesmärkidest ja sellega seotud tegevustest leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt http://www.fin.ee/e-arved.

Avalikus sektoris E-arvetega arveldamise kohustuse kehtestamiseks on valmistatud ministeeriumis ette raamatupidamise seaduse muudatuse eelnõu, mis on hetkel Riigikogu menetluses. Eelnõus on ette nähtud, et alates 1. novembrist 2016 peab avalik sektor hakkama e-arveid vastu võtma ja alates 1. jaanuarist 2017 peab kogu avaliku sektoriga arvlemine toimuma e-arvete alusel. Seega kõik avalikule sektorile esitatavad arved peavad olema e-arved.

Mis on e-arve?

2016. aastal korraldab rahandusministeerium koostöös registrite ja infosüsteemide keskuse ning operaatorfirmadega teabepäevi erinevates maakondades. Teabepäevad on suunatud mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (sh FIEd), mittetulundusühingutele ja korteriühistutele.  Tutvustatakse praktilisi lahendusi e-arvete koostamiseks ja saatmiseks. Lisaks tutvustatakse, kuidas toimub riigi poolt tasuta kasutamiseks pakutavas süsteemis e-arveldaja müügiarve e-arvena koostamine ja selle reaalajas jõudmine arve vastuvõtjani. Täpsema info koolituste kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/e-arved.

Toimunud on mitmeid teabepäevi. Järgmine teabepäev toimub 30. septembril Kärdlas (Hiiumaa Arenduskeskus), seejärel oktoobrikuus Jõhvis (kuupäev täpsustub) ja 05. oktoobril Viljandis (Viljandimaa Arenduskeskus).

 

NB! Rahandusministeerium kutsub üles sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhte tegelema aegsasti e-arvetele ülemineku ettevalmistamisega. E-arveid kasutusele võttes juba enne kohustuse kehtima hakkamist välditakse riski, kus paljude organisatsioonide ettevalmistused kuhjuvad samale ajaperioodile ning e-arvete käitlemise teenusepakkujad ei suuda kõiki tellimusi täita.   

Organisatsioonidel, kes vajavad konkreetsemat nõuannet, mida ettevalmistuste raames on vaja teha, palutakse pöörduda Rahandusministeeriumi e-arvetele ülemineku projektijuhi Marge Lepp´ poole (e-post: marge.lepp@fin.ee, telefon 611 3318 või 511 7009).

 

Täname!