« Tagasi

Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018, kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse saalis. 

Päevakord:

  1. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks Aruküla Põhikooli juurdeehituse ning staadioni ehituseks. 
  2. Volikogu otsuse kehtetuks tunnistamine „Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas, Rähni maaüksusel, riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT031006031 hõlmatud maaüksusel ja nende lähialal"
  3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
  4. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis osalemine 
  5. Tänavakaubanduse eeskirja algatamine
  6. Raasiku ÜVK arendamise kava 2019-2028.
  7. Pikavere Mõisakooli kujundamine 6 klassiliseks
  8. Raasiku valla põhimääruse muutmine.