« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07. veebruaril

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub  07. veebruaril algusega kell 18.00 Arukülas, vallamaja II korruse koosolekute saalis.

Päevakorras:

  1. Raasiku Vallavolikogu 15.01 2013 määruse nr 1 „Raasiku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 muutmine /eelnõu/ (A. Enok)
  2. Arvamuse andmine Pihuvere II kruusakarjääri kaevandamise loa pikendamise taotluseks / eelnõu/ (A. Kruusvall)
  3. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks Peningi turbakaevandusaladel /eelnõu/ (A. Kruusvall)
  4. Detailplaneerinu kehtestamine Jägala mnt 6 a. /eelnõu/ (A. Jõgimaa)
  5. Kohanime määramine /eelnõu/ (A. Jõgimaa)
  6. Katastriüksuse jagamine Mallavere külas, Uuepõllu /eelnõu/ (A. Jõgimaa)
  7. Otsustusõiguse delegeerimine vallavalitsusele / volikogust tagasi tulnud eelnõu/ lisatud vallasekretäri kirjalik arvamus.
  8. OÜ Kehra Puit müramõõtmine, leevendused (A. Kruusvall, A. Sepp)

Komisjoni esimees
Maarja Sikut