« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 5.juunil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub vallamaja 2. korruse koosolekute saalis 5.06.2019 algusega kell 18.00

Päevakorras:

 1. Raasiku valla üldplaneeringu vastuvõtmine /eelnõu/ A. Ets ning Skepast ja Puhkim OÜ esindaja Kadri Vaher ca 30 min
 2. Raasiku valla 2018 a majandusaasta aruande kinnitamine /eelnõu/ E. Velberk
 3. Raasiku valla 2019 I lisaeelarve /eelnõu/ E. Velberk
 4. Raasiku Vallavolikogu 11. septembri 2018. a otsuse nr 47 „Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine" muutmine (allasutuse Raasiku Valla Sport) /eelnõu/ A. Sepp, E. Velberk
 5. Kaevetööde eeskiri /eelnõu/ A. Ets
 6. Detailplaneeringu algatamine Arukülas, Ivani mü /eelnõu/ A. Ets
 7. Informatsioonid:
 • Õpilasliinide uuest hankest /A. Ets/
 • Rohelaane, Kakulaane, Metsalaane maaüksuste informatsioon /A. Ets/
 • Avaldus volikogule – ladustatud väetise küsimus /A. Ets A. Sepp/
 • Jäätmejaama planeerimise hetkesesisust lühiülevaade /A. Sepp/