« Tagasi

Elanike arvamusküsitlus Raasiku valla arengukava uuendamiseks

Raasiku vallavolikogu on algatanud Raasiku valla arengukava kaasajastamise. Aprilliks 2018. peab valmima uus „Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028", mille koostamisel on oluline panus anda kõikidel valla elanikel. Määratleb ju arengukava ära valla järgmiste aastate prioriteedid, tegevussuunad ja eesmärgid ning paneb paika ka vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks / tegevuste elluviimiseks, mõjutades seega kõigi vallaelanikke. Seega kutsume üles kõiki vallaelanike arengukava koostamise protsessis osalema ja ütlema oma arvamuse mida ja miks tuleks lähiaastatel Raasiku vallas teha. Loomulikult ei võimalda kasutada olevate ressursside piiratus kõiki soove ja unelmaid ellu viia - kuid iga elaniku arvamus on arengukava koostamisel oluline. Anonüümse küsimustiku täitmine võtab vaid mõned minutid, aga selle põhjal tehtavad õiged valikud ja head otsused mõjutavad valda aastaid!

Küsimustik asub https://surveer.com/s/BTP9HMCQ

Samuti on võimalik küsimustik alla laadida siit ja täidetuna tagastada kas meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee  või kauplustesse ja raamatukogudesse paigaldatavatesse tagastuskastidesse. Tagastuskastide kõrval saadaal ka küsitluslehed.

Vastuseid ootame kuni 30. septembrini.