« Tagasi

Elektrilevi kogub kiire internetiga liitumise sooviavaldusi

Elektrilevi plaanib  alates 2019. aastast hakata üle Eesti rajama kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma plaane täpsemini koostada ja et kiire internet tuua nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad, kogume sooviavaldusi, mis aitaksid meil võrgu rajamise plaane teha. Sooviavaldusi koguti  tänavu suvel ning nende kogumise avati uuesti pärast seda, kui Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas Elektrilevi  „viimase miili" konkursi võitjaks.

Sooviavaldusi saab esitada interneti teel aadressil https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid esitada ka need, kellel puudub ligipääs internetti, võetakse vastu ka paberkandjal avaldusi. Raasiku valla inimesed saavad avalduse blanketi kas valla kodulehelt või Raasiku vallavalitsuse kantseleist, kuhu palume tuua ka täidetud avaldused.

Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. detsembrini.

Avalduse blankett