« Tagasi

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kõikidel sel sügisel esimesse klassi minevate Raasiku valla laste vanematel on võimalus taotleda toetust tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või üksikvanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt taotluse esitamise ajaks.
Toetust makstakse 60 eurot, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on eelnevas lõikes märgitud kuupäeval Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras.

Toetuse saamiseks on vaja esitada hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele avaldus (blankett asub Raasiku valla kodulehel: http://raasiku.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid) ja koolitõend, kui laps asub õppima väljaspool Raasiku valda. Toetus makstakse välja taotleja pangakontole või sularahas valla kassast hiljemalt 31. oktoobriks.