« Tagasi

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek  toimub 9. jaanuaril kell 18.00 Raasiku vallamajas. 

Päevakord:

  1. 2018 valla eelarve arutelu, muudatusettepanekud.
  2. Määrus" Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord" (uus redaktsioon) arutelu.
  3. Vallavolikogu määrus „Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noorele"
  4. Vallavolikogu 12.04.2016 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Raasiku valla eelarvest" ja määruse nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmise vajaduse arutelu – Talvi Aruaas.

5.  Valdkonnapõhiste töörühmade jaotused.

6.  Kohapeal algatatud küsimused.