« Tagasi

Läheneb lumetõrje avalduste esitamise tähtaegeg

Raasiku vallavolikogu kehtestas 09.09.2014 määrusega nr 22 avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra.

Raasiku vallavolikogu 09.09.2014 määrus nr 22 Raasiku valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord.

Vormikohane taotlus tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 15.oktoobriks 2018. Taotlust ei pea esitama, kui taotleja poolt viimati esitatud taotluses toodud andmed ei ole muutunud.

Avalduse blankett