« Tagasi

Elukohaandmed rahvastikuregistris tuleb hoida täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on märgitud kohaliku omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega (selline olukord on tekkinud põhjusel, et pärast elukoha vahetust ei ole Te teatanud  oma uut aadressi  ja endise elukoha omanik on esitanud omavalitsusele taotluse Teie elukohaandmete muutmiseks).

Uue rahvastikuregistri seadusega kaotavad omavalitsuse täpsusega elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et alates 1. jaanuarist Teie elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole. 2018. aasta jooksul tuleb Teil esitada vallavalitsusele oma elukoha täpne aadress. See on väga oluline selleks, et Teil oleks ka edaspidi võimalik kasutada mitmesuguseid kohaliku omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms) ja osaleda valimistel.

Kui elate Raasiku vallas, tuleb elukohaandmete uuendamiseks esitada vallavalitsusele elukohateade. Täpsem info elukohateate esitamise kohta asub siin.

Kui täpseid elukohaandmeid ei ole võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), tuleb pöörduda Raasiku Vallavalitsuse poole (lisainfo registripidajalt tel 607 0470 või 607 0348).

Välisriigis elades on elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.

 

Esitades täpsed elukohaandmed, saate Te ka uuel aastal soovitud teenuseid. Samuti annavad õiged andmed rahvastikuregistris vallavalitsusele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.