« Tagasi

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 eelnõu avalikustamine

Raasiku vallavolikogu tutvus valla arengukava projektiga 15.01.2019 istungil ja otsustas arengukava projekti avalikustada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõikele 6 avalikustab vallavalitsus arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Ettepanekuid arengukava eelnõu muutmiseks saab teha 31. jaanuarini k.a, saates vabas vormis e-kirja vallavalitsuse e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee. Ettepanekud vaatavad läbi vallavalitsus ja volikogu komisjonid ning valla arengukava kehtestab vallavolikogu.

Arengukava projekt