« Tagasi

Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

13. veebruaril 2019 kell 15.30 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Raasiku alevikus asuva Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta 1306 m² suuruse maatulundusmaa (katastritunnus 65101:001:0272)  sihtotstarbega katastriüksus elamumaa katastriüksuseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringu koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 28.11-28.12.2018 Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.