Männi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Ühistranspordi ümbersuunamine

Seoses Aruküla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse algusega Männiku tn-l suunatakse ühistransport alates 22.04.19, kell 6.00 Männiku tn-lt Harju teele. Uus marsruut saab olema Jaama tn...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid õpilasliinide kohta

Vallavalitsus on ette valmistamas uut Raasiku valla õpilasliinide hanget, sest praeguse vedajaga lõppeb leping 30.06.2019. Palume kõigil, kel on aja jooksul seoses õpilasliinidega tekkinud...

Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Lehtklaasi konteiner Arukülas 11.-22. aprillini

Lehtklaasi konteiner Arukülas Sügise tn 2b 11.-22. aprillini. Sinna on elanikel on võimalus oma lehtklaasi jäätmed tasuta ära anda.  

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil algusega kell 18.00 Raasiku vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Teede ja tänavate kevadine hooldus Raasiku ja Aruküla alevikes

Algavad teede ja tänavate koristustööd Raasiku ja Aruküla alevikes. Esmaspäeval, 8. aprillil alustatakse liiklusmärkide hoolduse ja pesuga, teisipäeval, 9. aprillil alustatakse kergliiklusteede...

Südamekuu sündmused Raasiku vallas

Südamekuul aprillis toimuvad Raasiku vallas mitmed temaatilise üritused, kuhu oodatakse rohket osavõttu. Oluline on oma tervisest hoolida.

PRIA toetus põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019, algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis. Päevakord: Ülevaade...

Hange „Aruküla Põhikooli arvutid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli arvutid" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Hange „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:00. Hiljem saadetud pakkumisi enam ei...

Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 13 algatati detailplaneering Kulli külas Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev...

Kalesi külas, Saka katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 14 algatati detailplaneering Kalesi külas Saka katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on seada kinnistule...

Hange „Raasiku Rahvamaja kardinad"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja kardinad". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Raasiku vald 27

Täna on Raasiku valla 27. sünnipäev. Õnnitleme kõiki vallakodanikke ja häid koostööpartnereid! Raasiku vallavalitus  

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

11. märtsist 2019  algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku...

Volikogu istung 12.03.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. märtsil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

21. märtsil 2019 kell 17.00 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu...

Ressursitõhususe infopäev 11. märtsil

Raasiku vallavalitsus koostöös AU Energiateenus OÜ-ga kutsub ressursitõhususe infopäevale. Infopäev toimub esmaspäeval 11. märtsil kl 16.00-17.30 Aruküla rahvamaja parketisaalis. Teemad on...

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. tegevusaastat

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. tegevusaastat järgmiste üritustega: Pühapäeval, 17.märtsil kell 15 bändide ja orkestri kontsert Aruküla Põhikoolis Neljapäeval, 21....

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 6. märtsil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 6. märtsil algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: Selgituste andmine üldplaneeringut...

Kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 5. märtsil

Kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 5. märtsil algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakoras: Ülevaade noortevolikogu...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Keskkonnaspetsialisti tööülesanneteks on: erinevate keskkonnaalaste lubade ja nende taotluste menetlemine ning planeerimis- ja ehitustegevusega seonduv keskkonnaalane kooskõlastamine ...

Raasiku alevikus Meierei tn 36 katastriüksusel ja lähiajal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.02.2019. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering Raasiku alevikus Meierei tn 36 ( 65101:001:0049 ) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha....

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamise üritused Raasiku vallas:

23.02 kell 12.00 Aruküla Rahvamajas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert Eesti vabaduslauludest. Tervitab vallavanem Andre Sepp. Esineb ansambel Põldsepp ja Pojad. Peale kontserti...

Südamekuu korraldamise üleskutse

Üle-eesti tähistatakse sel aastal juba 27.korda aprilli südamekuuna , mil pööratakse tavapärasest enam tähelepanu oma südame tervisele. Raasiku vallas on südamenädalaid tähistatud erinevate...

Volikogu istung 11.02.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril k.a algusega kell 16.30.

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Kohandus on ette nähtud liikumisraskuste ja hügieenitoimingute parandamiseks. ...

SW Energia OÜ õhusaasteloa menetlusse võtmise teade

Raasiku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SW Energia OÜ (registrikood:  10552918 )...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.02.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.02.2019 Arukülas, vallamaja 2. korruse saalis, algusega kell 18.00. Päevakorras: ...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.02.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.02.2019 Arukülas, vallamaja 2. korruse saalis, algusega kell 18.00. Päevakorras: Raasiku...

Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

13. veebruaril 2019 kell 15.30 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Raasiku alevikus asuva Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu...

Hange „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)„ Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.02.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Bussiliini 244 kavandatav sõiduplaani muudatus

OÜ Vilandert on esitanud Raasiku vallavalitsusele taotluse kooskõlastada bussiliini 244 Tallinn – Aruküla sõiduplaani muudatus. Seoses reisijate vähesusega on võrreldes kehtiva sõiduplaaniga...

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 eelnõu avalikustamine

Raasiku vallavolikogu tutvus valla arengukava projektiga 15.01.2019 istungil ja otsustas arengukava projekti avalikustada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõikele 6...

Vallavalitsus ootab kuni 15. jaanuarini ettepanekuid aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta

Raasiku valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Vallavalitsus ootab kuni 15....

Volikogu istung 15.01.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 15. jaanuaril k.a algusega kell 16.30.

HEAK korraldab alustavate vabaühenduste juhtide viiemooduline arenguprogrammi

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus  (HEAK) korraldab alustavate vabaühenduste juhtide viiemooduline arenguprogrammi, toimumisaeg jaanuarist märtsini 2019. Täpsemalt programmi...

Eelarve-, keskkonna- ka planeerimiskomisjoni koosolek toimub 09.01.2019.

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ka planeerimiskomisjoni koosolek toimub 09.01.2019. Komisjoni teemad: Detailplaneeringu algatamine Raasikul, Meierei tn 36 ...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla 2019. aasta eelarve eelnõu...

Registreeri oma elukohaks Raasiku vald!

 Kui elad Raasiku valla piirides ja pole veel ennast meie valda sisse kirjutanud, siis palun tee seda! Ainult nii saame järjepidevalt panustada valla arengusse! Oleme tänaseks...

Volikogu istung toimub 11.12.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis

Teede ja tänavate hooldajad Raasiku vallas

Aruküla aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ, tel 509 9441, info@skpehitus.ee Raasiku aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal Kaspar...

Otsitakse vabatahtlikke seltsilisi

Raasiku vald on liitunud väga tänuväärse projektiga, mille raames kaardistatakse abivajajaid ja otsitakse vabatahtlikke. Vabast tahtest ja vabast valikust saab korda saata suuri asju....

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.12.2018 10:00 Viide...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale , kelle tööülesanneteks on: teedeehituse ja hoolduse planeerimine, tööde teostamise...

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 12-aastasele poisile

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut vahvale 12-aastasele poisile, kes tahaks peale kooli paar korda nädalas Jüri ujulas ujumas käia. Täiendavat informatsiooni annab lastekaitsespetsialist Anu...

Raasiku valla jõulutoetus

Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevatoetus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Raasiku vallas. Toetuse saamiseks...

Aita täita laste jõulusoove heategevusprojekti "JCI Jõulupuu" kaudu

Jõuluaeg on imede aeg ja kõik lapsed ootavad oma jõulusoovide täitumist. Kahjuks ei ole see igas peres alati võimalik. Siin saame meie oma abikäe ulatada ja ühineda heategevusprojektiga "JCI...

Elektrilevi kogub kiire internetiga liitumise sooviavaldusi

Elektrilevi plaanib  alates 2019. aastast hakata üle Eesti rajama kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet....

Üleskutse teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanematele

Raasiku vald annab jõulukommipaki kõikidele oma valla lastele, kelle sünniaasta on  2017 või  varem. Teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanemad, palun...

Volikogu istung toimub 13.11.2018

Raasiku Vallavolikogu istungi 13. novembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamaja II korruse saalis.

2019.a huvihariduse ja -tegevuse kava koostamine

Hea noor, lapsevanem ja noorte valdkonnas tegutseja, 2019.a huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava koostamise avatud koosolek toimub 28.novembril kell 15.00-17.00 vallamajas, II korruse...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel

TÄIENDUS: Raasiku vallavalitsus pikendab pakkumiste esitamise tähtaega kuni 15.11.2018, kell 11:00. (täiendatud 09.11.2018) Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde...

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. novembril

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.11 algusega kell 18.00  Arukülas. Komisjoni teemad: Raasiku valla 3 lisaeelarve /volikogu...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. novembril

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06. novembril algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakorras: Arutelu Raasiku valla spordi...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtiva maakorraldaja ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JUHTIVA MAAKORRALDAJA  ametikohale, kelle tööülesanneteks on: maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja...

Elukohaandmed rahvastikuregistris tuleb hoida täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on märgitud kohaliku omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega (selline...

Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime  24.novembril Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja...

Eelnõu kohanimede määramiseks Aruküla alevikus

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega planeeritakse määrata Aruküla alevikus kavandatavatele liikluspindadele kohanimeks Kasesalu tänav ja Kasepunga tänav. ...

Raasiku vallavalitsus otsib raamatukoguhoidjat Aruküla raamatukogusse

Raamatukoguhoidja peamised tööülesanded on lugejateenindus, sh lugejate infopäringutele vastamine, juhendamine infootsingul, arvuti jt IT-seadmete kasutamisel; raamatukogutundide,...

Puulehtede tasuta äravedu tiheasustusalade kinnistutelt toimub novembris

Raasiku vallavalitsus korraldab tiheasustusaladel elavate eraisikute ja korteriühistute kinnistutelt kottidesse kogutud lehtede (puu- ja põõsalehed) tasuta äraveo. Teenuse tellimiseks tuleb...

Raasiku spordihoone kasutamisest

Raasiku spordihoone hinnakirjade, lahtiolekuaegade, sisekorraeeskirjade ja kalendriga on võimalik tutvuda  Raasiku kooli kodulehel.  

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas ja Aruküla alevikus Tuti kinnistutel

Raasiku Vallavalitsuse 1. oktoobri 2018.a. korraldusega nr 296 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas ja Aruküla alevikus, Tuti (Tutti) ja Tuti (Tuti 1) kinnistutel....

Huviringid haridusasutustes

Raasiku valla haridusasutustes leiavad tegevust paljud erinevate alade harrastajad. Endale meelepärase väljavalimise hõlbustamiseks on 2018/2019 õppeaasta huviringide info koondatud ühte tabelisse,...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Volikogu istung 09.10.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. oktoobril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Rätla külas asuva Sillanurga kinnistu

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgmine vallale kuuluv vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Rätla külas asuv Sillanurga kinnistu (kinnistu...

Raasiku valla vabaühendused saavad taotleda vallavalitsuselt toetust

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2019. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on 14.oktoober 2018. Valla eelarve...

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 2.oktoobril

Komisjoni istung toimub 2. oktoobril kell 18.00 Raasiku vallamajas Päevakord: Ülevaade noorte tööle suunamise projektist Raasiku vallas. (Projektijuht M. Aasalaid) MTÜ-de...

Volikogu eelarve- keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 3. oktoobril

Volikogu eelarve- keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 03.10.18 kell 18.00. Päevakorras: Detailplaneeringu algatamine Arukülas, Nõmme 2a (A. Ets) ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Raveni nõukogu moodustamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Raveni nõukogu moodustamiseks. Osaühing Raven tegutseb Raasiku vallale kuuluva vee-ettevõttena. Nõukogu planeerib äriühingu tegevust ja korraldab...

Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 50 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tehase tee 24 (65101:001:0375) katastriüksusel ja lähialal. Planeeringuala suurus on...

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 49 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kalesi külas Kaasiku (65101:003:0552)  ja Kumma (65101:003:0553) katastriüksustel ning lähialal....

Kulli külas Uustalu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 48 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kulli külas Uustalu (65101:002:0392) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha....

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit ja koristajat

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit  (tööaeg õhtuti ja nädalavahtuseti) ja koristajat. Sooviavalduse palume saata Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil...

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat 0,5 ametikohaga. Tööle asumise aeg 9.oktoober. CV koos motivatsioonikirjaga esitada 3.oktoobriks aadressile  ...

Pikavere Mõisakool pakub tööd logopeedile ja lasteaia muusikaõpetajale

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle  kvalifikatsiooninõuetele vastava: logopeedi 0,5 ametikohaga  lasteaia muusikaõpetaja 0,25 ametikohaga Tööle asumise...

Avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele saab esitada 21. septembrini

Kuni 21. septembrini saab esitada avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele 2018/2019 hooajaks (algus 1.oktoober 2018). Avalduses tuleb märkida spordihoone kasutamise soovitud päev,...

Kutse Raasiku Spordihoone avamisele

Olete palutud Raasiku Spordihoone pidulikule avamisele 25.09.2018 kell 18.00   Raasikul on valmis saanud täiesti uus spordihoone. Tule avamisele ja vaata üle oma uued...

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remont“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Teede remont". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Läheneb lumetõrje avalduste esitamise tähtaegeg

Raasiku vallavolikogu kehtestas 09.09.2014 määrusega nr 22 avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra. Raasiku...

Raasiku valla uue arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud

Arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud toimuvad: esmaspäeval 10. septembril kl 18.00 Aruküla Rahvamaja parketisaalis kolmapäeval 12. septembril kl 18.00 Pikavere...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja sokli soojustamine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril kell 18.00 Raasiku vallamajas. Päevakord: Kodude kohandamise määrus , volikogu eelnõu, (J. Asuja, L. Puumets)...

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides toimuvad järgmistel aegadel: Aruküla Põhikool 1.september kell 10.00 1. ja 9.klass 3.september 2-9.klass, täpsem info vt. kooli...

Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 projekti avalikustamine

Raasiku Vallavolikogu 14. augusti 2018 istungil otsustati lõpetada Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. septembrini 2018. ...

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega). Tööülesanded: ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning...

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda  VÕIMLA ADMINISTRAATORIT   (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel). Administraatori kohale kandideerimiseks esitada...

Rätla külas Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

  Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Rätla külas Lille (65101:001:0292) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on...