« Tagasi

Jätkub Digimaa küsitlus lairibaühenduse soovi väljaselgitamiseks

DigiMaa asutati selleks, et kaasaegseid interneti-, televisiooni-, turva- ja telefoniteenuseid võimaldav lairibaühendus jõuaks kõikidesse Harjumaa kodudesse ja ettevõtetesse. DigiMaa projekti käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei plaani ehitada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele. Uue põlvkonna IT-taristu ehitust toetab riik.

Kõik Harjumaa elanikud, ettevõtted ja asutused saavad jätkuvalt märkida aadressi, kuhu soovitakse valguskaablil põhinevat lairibaühendust. Sooviavalduse esitamine on tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda. Oluline on saada maksimaalselt tagasisidet

https://digimaa.ee/kysitlus/