« Tagasi

Konkurss Raasiku Põhikooli direktori ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikohale ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti.

Kandidaadilt ootame:

  • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
  • juhtimiskogemus ja hea meeskonnatöö oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
  • algatusvõime ja hea eestvedamise suutlikkus;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 13.maiks 2018 järgmised dokumendid:

  • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus koolijuhi tööst ja visioon Raasiku Põhikoolist;
  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus eneseteostuse võimalust kooli arendamisel koostöös vallaga.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikooli direktori konkurss".

Tööle asumise aeg 1.august 2018.a

Lisainformatsioon: 
Haridus, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 6070298