« Tagasi

Koostatav üldplaneering

27.03.2017 otsusega nr 9 algatas Raasiku Vallavolikogu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Tänaseks on läbi viidud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse tutvustamine ja seisukohtade küsimine. Materjalidega saab tutvuda  siin.