« Tagasi

Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 374 vastu võtnud Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel  ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekt363. Detailplaneeringuga toimub kahe elamumaa, kahe transpordimaa ja ühe maatulundusmaa katastriüksuse moodustamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.  – 24. november 2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24.10.2017. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.