« Tagasi

Projektikonkurss noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuslike tegevuste toetamiseks 2019.aastal

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2019.aastal.

Kes? Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat. Taotluse võib esitada nii üks noor kui grupp noori eraisikutena. Taotluse esitamiseks ei ole vajalik juriidilise organisatsiooni olemasolu.

Iga projekti juurde peab olema kaasatud täisealine mentor, kes aitab noortel projekti koostada ja ellu viia. 

Mis? Noorte poolt planeeritavad tegevused peavad olema seotud Raasiku vallaga. Toetust saab kasutada erinevate sündmuste, huvitegevuste, õpitubade jms. läbiviimiseks, mille algatajaks on noored. Tegevused võivad olla suunatud noortele, kui ei pea. Oodatud on ka projektid, mis on suunatud laiemalt kogukonnale.

Millal? Tegevusi on võimalik ellu viia 01.juuni- 31.detsember vahemikus.

Esimene tähtaeg taotluste esitamiseks on 15.mai (800 eurot), teine tähtaeg 1.juuli (700 eurot).

Kui palju? Projektikonkursi fond on 1500 eurot, mis läheb jagamisele kahe taotlusvooru vahel.

Kui peale kahte taotlusvooru on fondis veel raha alles, siis on võimalik korraldada ka täiendav taotlusvoor sügisel. Ühe projekti maksumusele ei ole seatud miinimum ega maksimum piire fondi mahu sees. Eelarves peavad olema kõik kulud põhjendatud ning valiku esitatud projektide vahel teeb hindamiskomisjon. Toetatavate projektide puhul ei kanta toetust toetusesaaja kontole, vaid tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud tasutakse otse valla eelarvest.

Kuhu esitada? Projektide esitamiseks on kaks võimalus:

  1. veebis aadressil http://bit.ly/2PjOO0n
  2. e-posti teel aadressile juta.asuja@raasiku.ee

Mis veel? Projekte hindab ja annab taotlejatele tagasisidet komisjon, kuhu kuuluvad: noorte volikogu esindaja, noorsootöötaja, kooli huvijuht ning vallavalitsuse esindaja.

Valla hariduse-, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja nõustab soovi korral nii noori kui nende mentoreid, et idee saaks projektiks vormitud.

Küsimustele vastab Juta Asuja, juta.asuja@raasiku.ee, tel.53328508

Noortefondi taotlusvorm