« Tagasi

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu veebirakendus

Raasiku valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga on võimalik tutvuda veebirakenduse abil. Veebirakendus on võimalik tutvuda lingilt:

https://gis.skpk.ee/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=2cc121a26e9048eebd13026cd1719e58