« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Rätla külas asuva Sillanurga kinnistu

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgmine vallale kuuluv vara:

  • Harju maakonnas Raasiku vallas Rätla külas asuv Sillanurga kinnistu (kinnistu registriosa nr 13658702, katastritunnus 65101:004:0355, pindala 4,95 ha, sihtotstarve maatulundusmaa). Kinnistu kasutusse andmise alghind enampakkumisel on 350 eurot/aastas.

Kinnistu enampakkumise läbiviimise kord