« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva korteri Raasikul

Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmise vallale kuuluv vara - Harju maakonnas Raasiku vallas Raasiku alevikus asuva korteri aadressiga Tehase tee 29-8 (katastritunnus 65101:007:2620, kinnistu registriosa nr 5192602, pindala 37,2m2). Korteri  alghind on 5000 (viis tuhat) eurot. Nimetatud rahasumma peab laekuma vallavalitsuse arveldusarvele enne vastava korteri ostu-müügilepingu vormistamist.
Pakkumised esitatakse digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 11. novembril kell 12.00 Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee.

Enampakkumise tagatisraha suurus on 100 eurot. Tagatisraha tagastatakse mittevõitnud pakkujatele 5 tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest. Enampakkumise võitnud pakkuja osas arvestatakse tagatisraha kinnistu müügihinnast maha.

Pakkumised avatakse 11. novembril 2016. a kell 12.15 Raasiku vallamajas. Tagatisraha peab olema kantud enne pakkumise esitamist Raasiku Vallavalitsuse arvele nr EE331010002026014000 SEB Pangas.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi, isiku-, või registrikood, elu- või asukoht; sidevahendite numbrid; maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;  numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma; pakkumise esitamise kuupäev.

Pakkumiste saamise järel on  enampakkumise korraldajal õigus juhul, kui on esitatud kaks või enam võrdset pakkumist, pidada pakkujatega täiendavaid läbirääkimisi parima pakkumise väljaselgitamiseks.

Notari tasu ja riigilõivu korterite võõrandamisel tasub vastava korteri ostja.

Võõrandatava varaga tutvumiseks võtta ühendust Raasiku Vallavalitsusega telefonil 60 70 348, 555 66 131 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee