« Tagasi

Võimalik teha muudatusettepanekuid teehoiukavasse

Raasiku Vallavolikogu tutvus oma 16.04 istungil valla teehoiukava uue redaktsiooni eelnõuga. Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Muudatusettepanekuid saab teha 6. mai kl 17ni e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee