DigiMaa – kiire internet omavalitsuse abiga kõigile kättesaadavaks!

  Internetiühendus on Eesti linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki muud moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades,...

Hange „Aruküla Raamatukogu renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Raamatukogu renoveerimine". Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 05.05.2017 kell 10:00. ...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 3. mail

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 03. mail algusega kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakord: Aruküla ÜVK...

Hange „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.05.2017 10:00. Viide hankele: ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. mail

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. mail algusega kell 17.00 vallamajas. Päevakorras:  Aruküla ÜVK finantseerimisvõimalused Kohapeal...

Hange „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus“

Raasiku vallalutas välja hanke „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.05.2017 10:00 Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186130

Jätkub Digimaa küsitlus lairibaühenduse soovi väljaselgitamiseks

DigiMaa asutati selleks, et kaasaegseid interneti-, televisiooni-, turva- ja telefoniteenuseid võimaldav lairibaühendus jõuaks kõikidesse Harjumaa kodudesse ja ettevõtetesse. DigiMaa projekti...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor Raasiku vallas

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku vallavalitsusse hiljemalt  01. juunil 2017 . Hajaasustuse programmi eesmärgiks...

Hange „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine". Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 28.04.2017 kell 10:00. ...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Alates 14.aprillist 2017 hakkab kogu Eesti territooriumil kehtima tuleohtlik aeg

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel ( http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart ) on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel ning looduses on...

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete tasuta äravedu Raasiku vallast

01.01.2017 hakkas kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Raasiku valla haldusterritooriumil tasuta üle anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid. Biolagunevad aia- ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja järgmised hanked

Hanke nimetus „Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.04.2017 10:30  Viide hankele: ...

Hange „Raasiku valla objektide korrashoid 2017“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla objektide korrashoid 2017" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 21.04.2017 kell 10:00. ...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava  1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 01 . august 2 017.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate...

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa.

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Hariduspäev „Erivajadusega lapse toetamine kodu ja haridusasutuse koostöös“

18.04.2017 toimub Aruküla Rahvamajas hariduspäev „Erivajadusega lapse toetamine kodu ja haridusasutuse koostöös", mis on mõeldud kõikidele meie erivajadusega lastega töötavatele spetsialistidele jt...

Üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise algatamine

Raasiku vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu algatas 07.03.2017 otsusega nr  9 valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise....

Raasiku Vallavolikogu istung 11. aprillil 2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. aprillil 2017. a kell 17.00

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek kolmapäeval 05.04.2017

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 05.04. kell 18.00 vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakord 1. Ülevaade vallas käimas olevatest...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 6. aprillil

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 6. aprillil algusega kell 17.00 Arukülas vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakorras: Riigi rahastatava...

Raasiku valla õpilastele tasuta rongisõit Tallinnast Aegviiduni

Alates 9. jaanuarist saab Raasiku valla õpilane TASUTA rongiga sõita I-IV tsooni piires ehk Tallinnast Aegviiduni. TASUTA  rongisõit on õpilastele vanuses 7-19 aastat. Soodustuse...

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke:  „Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine", tähtajaga 27.03.2017 10:00 ...

Hange "Raasiku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: „Raasiku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine", tähtajaga 03.04.2017 10:00 ...

Loomevõistluse „Raasiku vald 25“ tulemused

Raasiku valla 25. aastapäeva  raames kuulutas Raasiku Vallavalitsus välja loomevõistluse.  Osalesid Raasiku valla lasteaedade lapsed, õpilased, noored kuni 26. eluaastani ja vanemad....

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias. Töö sisu: diabeedi-diagnoosiga lapse jälgimine ja abistamine lasteaias (vajadusel väljaõpe spetsialisti juures). Lisainfo: Anu...

Volikogu istung 07.03.2017

Raasiku Vallavolikogu toimub 7. märtsil 2017. a kell 17.00

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. märtsil algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. märtsil algusega kell 18.00  vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakord: 1. Raasiku valla uue...

Kurgla küla Kivipiiri tee 3 detailplaneeringu avalik arutelu

Kurgla külas, Kivipiiri tee 3 kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.12.2016 - 16.01.2017. a Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24...

Raasiku valla 25. aastapäeva ürituste kava

Raasiku valla 25. aastapäeva ürituste kava

Hange "Raasiku Rahvamaja saali põrandakatte renoveerimine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Raasiku Rahvamaja saali põrandakatte renoveerimine." Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee ,...

Infopäev "Turvalisus kortermajas"

Hea korteriühistu esindaja! Eesti Korteriühistute Liit koostöös Ida-Harju konstaablijaoskonnaga kutsub osalema infopäeval "Turvalisus kortermajas." Eestikeelne infopäev toimub 14....

Raasiku valla V ajalookonverents

Raasiku valla V ajalookonverents toimub Aruküla mõisas 10.märtsil kell 18.00

Hange „Raasiku Rahvamaja fassaadi ja ventilatsiooni renoveerimistööde projekt“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Raasiku Rahvamaja fassaadi ja ventilatsiooni renoveerimistööde projekt" Pakkumus esitada aadressil: ...

HEAKi tegevused aastal 2017

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev organisatsioon, mis on toeks ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja...

Raasiku Vallavolikogu 14. veebruari 2017. a istung

Volikogu istung toimub 14. veebruari 2017. a.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise ürituste kava

23.02.2017 kell 19.00 Aruküla Rahvamajas kontsert-aktus. Volikogu esimehe ja vallavanema sõnavõtud. Aukodaniku õnnitlemine. Esinevad Aruküla Kultuuriseltsi isetegevuslased ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 9.veebruaril 2017

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17.00 vallamaja II korruse koosolekute saalis.

Statistikaameti info toimuvate uuringute kohta

Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut: Täiskasvanute koolituse uuring – 01.05.2016–31.12.2016 Eesti sotsiaaluuring – 01.02.2017–31.05.2017 ...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. veebruaril 2017

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. veebruaril  algusega kell 18.00 vallamaja I korruse koosolekute ruumis.Päevakord: 1. 2017. a Raasiku valla...

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, BDA Consulting ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldavad 2017 aastal jätkuvalt 7-päevaseid eestikeelseid baaskoolitusi alustavatele ettevõtjatele....

Raasiku valla loomevõistlus

Raasiku valla 25. aastapäeva raames kuulutab Raasiku Vallavalitsus välja loomevõistluse.

Avalik kirjalik enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 1.02.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Volikogu istung 10.01.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 10.01.2017 algusega kell 17.00 vallamaja II korruse istungite saalis.

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 4. jaanuaril kell 17.00

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 4. jaanuaril 2017. a algusega kell 17.00 Arukülas vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakord: 1. Raasiku...

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosolek 03.01.2017

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03.01.2017  algusega kell 19.00 Aruküla Põhikoolis.   Päevakava: 1. Raasiku valla 2017....

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 03.01.2017

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 03.01.2017 kell 18.00 vallamajas. Päevakorras: 1. 2017. a valla eelarve eelnõu arutelu; 2. 2017. a teehoiukava...

Torustike ehitus Raasikul Vahtra tänaval

Alates 02.01.2017a suletakse seoses torustike ehitusega Vahtra tänav Raasikul. Elanikele tagatakse juurdepääs oma kinnistutele vahemikus 18:00 kuni 8:00. Täiendavate ligipääsupiirangute osas...

Meelsusküsitluse tulemused

Meie kampaania kolmandas faasis viidi läbi otsepostitus, millega jagati lisainfot, teavitati ettevõtjate poolt välja pandud auhindadest, mis lähevad loosimisse kogukonna vahel juhul kui 5000...

Pürotehnikat kasuta ohutult ja teadlikult

Enne pürotehnika kasutamist peab iga inimene endale selgeks tegema selle käsitlemise. Ilutulestik ei tohi häirida teisi inimesi ning kindlasti pole see mõeldud lastele mängimiseks. Kui nimetatud...

Hange „Raasiku Põhikooli tahvlid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Põhikooli tahvlid" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 21.12.2016 kell 10:00. Pakkumused...

Hange „Kallutatav elektriline keedukatel“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kallutatav elektriline keedukatel". Pakkumused esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 20.12.2016 kell 10:00. ...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek  toimub 14. detsembril algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse saalis. 1. Valla 2017. a eelarve 1. lugemine...

Vallavolikogu istung 13. detsember 2016

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2016. a. istungi päevakord

Hange „Kombiahi lasteaeda Rukkilill“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: „Kombiahi lasteaeda Rukkilill" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 13.12.2016 kell 10:00. Pakkumused...

Hange "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2017"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2017." Tähtaeg: 27.12.2016, kell 10:00 Hanke materjalid: ...

Juhend elukoha registreerimiseks interneti teel

Elukohateate esitamisel elektroonselt  www.eesti.ee  kodanikuportaali kaudu on eelduseks ID-kaardi olemasolu (nii elukohateate esitajal kui ka ruumi omanikul). Elukohateate...

Hange „Elektrilise ajamiga vahekardin Aruküla Põhikooli saali“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Elektrilise ajamiga vahekardin Aruküla Põhikooli saali" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 05.12.2016...

Järsi tee sulgemine 23.11-25.11

Tallinna Teede AS  on otsustanud ilmastikuolusid (eelkõige temperatuur) ära kasutada ja käesoleval nädalal asfalteerida  Järsi tee ja Järsi teeäärse parkla.  Liiklusskeem

Hange "Tänavavalgustuse rahastustaotluse koostamine KIK-ile"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke tänavavalgustuse rahastustaotluse koostamise KIK-ile. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 24.11.2016 kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Raasiku kergliiklustee

Läheneb uuesti Raasiku aleviku kergliiklustee rajamiseks rahastamise taotluse esitamise aeg. Meeldetuletuseks, et Raasiku vald taotles juba 2016. aastaks vahendeid Piirkondliku konkurentsivõime...

Hange "Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke " Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2016- 03.2017)".  Pakkumuste esitamise tähtaeg läbi riigihangete...

Vahekokkuvõte ja tagasiside

Kampaania on kestnud nüüd ühe nädala jagu. Registrisse on lisandunud 30 uut kodanikku, kellest 2 uut ilmakodanikku ja lahkunud 6 inimest, neist 3 jäädavalt. Seega esimese nädala saldo on plussis...

Reelika Traks ja Jarek Toiger – finalistid noorte vanuseklassi maailmameistrivõistlustel 10-tantsus

Reelika Traks ja Jarek Toiger – finalistid noorte vanuseklassi maailmameistrivõistlustel 10-tantsus Laupäeval, 5.novembril 2016 toimusid Riias noorte (16−18-aastased) vanuseklassi...

Volikogu istung 08.11.2016

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 08. novembril 2016. a algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva korteri Raasikul

Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmise vallale kuuluv vara - Harju maakonnas Raasiku vallas Raasiku alevikus asuva korteri aadressiga Tehase tee 29-8 (katastritunnus...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastavad  2 lasteaiaõpetajat 1,0 kohaga alates 27 . detsember 2 016.a. Avaldus, CV ning haridust...

Alates 1. novembrist on Raasiku vallas võimalik taotleda jõulutoetust

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel (blankett raasiku valla kodulehel http://raasiku.kovtp.ee/blanketid_s )  rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele: ...

Algab aasta lõpuni kestev kodanikukampaania

Homsest algab aasta lõpuni kestev kodanikukampaania. Väikest ülevaadet haldusreformist, Raasiku valla tegemistest ja kodanikukampaania vajalikkusest saab lugeda siin 

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek 02.11.16

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 02.11.16 kell 18.00 vallamaja II korruse saalis. Raasiku valla heakorraeeskiri. Selgitusi jagab keskkonnaspetsialist...

Kalesi küla Nulu ja Kadaka kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 10.11.2015 korraldusega nr 267 Kalesi külas Nulu (registriosa 3026750; katastritunnus 65101:001:0135; pindala 10 046 m 2 ; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja...

Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 24.10.2016 korraldusega nr 302 Kulli külas Emili (registriosa 13340502; katastritunnus 65101:002:0210; pindala 9,77 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) kinnistu...

Raasiku alevikus Tehase põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 10.10.2016 korraldusega nr 281 Raasiku alevikus Tehase põik 8 (registriosa 783102; katastritunnus 65101:007:0480; pindala 5215 m 2 ; sihtotstarve 100% elamumaa)...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 1. novembril kell 17.00

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 1. novembril  algusega kell 17.00 Arukülas, II korruse koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Aiajäätmete tasuta äravedu

Raasiku vallavalitsus korraldab Aruküla ja Raasiku alevikus elavate eraisikute ja korteriühistute kinnistutelt kottidesse kogutud aiajäätmete (puulehed, okkad, kulu, sammal) tasuta äraveo....

Raasiku valla ühiskondlikud hooned ja Aruküla kortermajad lähevad puuküttele

Raasiku vallas on siiani pakkunud nii ühisveevarustuse, –kanalisatsiooniteenust, aga ka Aruküla kortermajade piirkonnas soojamüügiteenust OÜ Raven. Kuivõrd kõik nimetatud teenusliigid vajavad...

Liiklusest Aruküla „Pargi ja reisi" parkla ehitustööde piirkonnas

Aruküla alevikus alustati ehitustöid  „Pargi ja reisi" parkla  ja kergliiklustee rajamiseks.  Ehitustööd kestavad kuni detsembrini ja jätkuvad eeldatavalt aprillis. Objekti...

Ohtlike jäätmete kogumisring

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub laupäeval, 22. oktoobril 2016. Veoringi teostab BAO Ohtlikud Jäätmed OÜ (tel 53018040, info@bao.ee) ja korraldab Raasiku Vallavalitsus ning toetab ...

Hange "Helikindlad- ja tuletõkkeuksed Aruküla mõisale"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Helikindlad- ja tuletõkkeuksed Aruküla mõisale" Pakkumuse esitamise tähtaeg: 12.10.2016, kell 10:30 Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Raasiku, Tehase põik 7 detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallavalitsus korraldab Raasiku alevikus Tehase põik 7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 19. oktoobril 2016. aastal kell 17.00 Raasiku vallavalitsuse 2. korruse...

Hange: "Kontoritarbed"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke kontoritarvete ostmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 12.10.2016 kell 10.00 Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud...

Volikogu istung 11.10.2016

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11.10.2016 algusega kell 17.00.

OÜ Raasiku Soojus osa müük

Raasiku Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel OÜ Raasiku Soojus (registrikood 14047100) 2500 eurose nimiväärtusega osa (mis moodustab 100% äriühingu osakapitalist).

Raasiku aleviku vee-ja kanalisatsiooni infotund

10.oktoober kl.18 Rahvamaja Ernesaksa saalis "Raasiku aleviku vee-ja kanalisatsiooni infotund" Valla vee-ettevõte O/Ü RAVEN kutsub oma kliente ja liitujaid kuulama teemakäsitlust ...

Raasiku alevikus Tehase põik 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus teatab Raasiku alevikus Tehase põik 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest. Detailplaneering on vastu võetud Raasiku Vallavalitsuse 22.08.2016...

Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneering on kehtestatud Raasiku Vallavalitsuse 26.09.2016...

Konkurss konsultandi leidmiseks valda tutvustavate materjalide ettevalmistamiseks, kodanikukampaania läbiviimiseks ning rahvaküsitluse korraldamiseks

Raasiku vallavalitsus korraldab konkursi konsultandi leidmiseks valda tutvustavate materjalide ettevalmistamiseks, kodanikukampaania läbiviimiseks ning rahvaküsitluse korraldamiseks. ...

Igavere külas Kuuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Igavere külas Kuuse  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneering on algatatud Raasiku vallavalitsuse 26.09.2016 korraldusega nr 267. ...

E-arvetele üleminek

Hea koostööpartner! Alates 1. jaanuarist 2017 peab kogu avaliku sektoriga arvlemine toimuma e-arvete alusel. Seega kõik Raasiku Vallavalitsusele esitatavad arved peavad olema järgmisest...

Volikogu istung 27.09.2016

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 27. septembril 2016. Istungi päevakord ja eelnõud

Hange „Raasiku lasteaiale Oravake varikatuse rajamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku lasteaiale Oravake varikatuse rajamine" Pakkumus esitada aadressil:  reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 22.09.2016...

Vallavara võõrandamine

Raasiku Vallavalitsus võõ randab kirjalikul enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Pikavere külas asuv Raasiku vallale kuuluv Tagasilla katastriüksus (katastritunnus 65101:001:0249,...

Heategevuskampaania Alma Liblikaefekt kaudu laste ja noorte sporditoetuse taotlemine

Lastekaitse Liit ning Valio Eesti on ühendanud jõud ning koos otsustanud aidata neid lapsi regulaarselt trennis käima, kes senimaani pole selleks vahendeid leidnud. Liikumine ning veelgi...

Hange „Aruküla aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi“ parkla ning ca 800 m kergliiklustee“ ehitamise omanikujärelevalve teenused“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi" parkla ning ca 800 m kergliiklustee" ehitamise omanikujärelevalve teenused" Pakkumus esitada...

Volikogu istung 14.09.2016

Raasiku Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 14. septembri 2016. algusega kell 17.00

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. septembril

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. septembril  algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis. Päevakorras: ...

(Esimest korda) kooli mineva lapse vanemale

Perekeskuses Männikäbi (Piiri 12, Aruküla) toimub esmaspäeval,  12.septembril kell 18.00  loeng lapsevanematele -  RÕÕMUGA KOOLI: KUIDAS SAAB PERE AIDATA LAPSEL KOOLIGA...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek 07.09.2016

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 07. septembril algusega kell 17.00 Arukülas, vallamaja II korruse koosolekute saalis. Teemad: 1. Aruküla Vabakooli...

Kalmistu-teemaline teabepäev Raasiku Rahvamajas

Kalmistu-teemaline  teabepäev toimub neljapäeval,  15.septembril  algusega kell 10.00   Raasiku Rahvamajas aadressil  Raasiku, Tallinna mnt  21 ...

Lehtklaasi vastuvõtt Aruküla jäätmekogumispunktis

Raasiku vallavalitsus annab teada, et kuni 10.09.2016 võetakse Aruküla jäätmekogumispunktis (Sügise tn 2a, avatud E-R 9.00-16.00 ja L 10.00-15.00) tasuta vastu lehtklaasi. Info vallavalitsuse...