Raasiku valla mõttenope

Kus asuvad Raasiku valla erilised paigad? Milliseid liikumisteede ühendusi ja kuhu peaks juurde kavandama? Millistesse kohtadesse on mõistlik arendustegevust suunata? Raasiku vallas toimub...

Eelnõu „Kohanime määramine ja liikluspinna ruumikuju muutmine"

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine ja liikluspinna ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse määrata Raasiku alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil...

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks Eesmärgiks on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" tegevuse...

Raasiku põhikooli võimla saab nurgakivi

Raasiku Põhikooli võimla nurgakivi panek toimub reedel, 16. märtsil kell 12.30. Võimla valmib  2018. aasta septembris ja on mõeldud kasutamiseks nii koolile kui ka kõigile piirkonna...

Aita tekitada Kodutunnet vapratel Kristlil ja Argol!

Raasikul elab väike viieaastane Anette-Kristi, kelle vanemad Kristli ja Argo on erilised noored. Kristli saabus siia maailma mitte kõige tavalisemal moel - sündides sai Kristli ajukahjustuse...

Volikogu istung 13.03.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. märtsil 2018. algusega kell 16.30.

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Planeeringu eesmärk on luua alus uue...

Hariduse-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06.03.2018

Raasiku Vallavolikogu hariduse-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06.03.2018, kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse saalis.  Päevakord: „Pikavere...

Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.03.2018, kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse saalis.  Päevakord: Nõusoleku andmine...

Huvihariduse kulude hüvitis vähekindlustatud perede lastele

2018. aastal on Raasiku valla majanduslikult vähekindlustatud peredel võimalik taotleda hüvitist 7-19.a noorte huvihariduse ja -tegevusega seotud kulude katmiseks.   Hüvitise eesmärgiks...

Plaanitavad muudatused marsruuttakso väljumisaegades

Meid teenindav marsruuttakso Vilandert on soovinud väljumisgraafikut muuta ja ära jätta mitmed väljumised, põhjuseks tuuakse väikebusside vähene täituvus. Muudatusi on kavas teha nii...

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks

Hoidu ülekütmisest. Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses...

Avalik kirjalik enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.03.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd arhitektile

Arhitekti tööülesanneteks on: Ehitusprojektide läbivaatamine Ehitus ja kasutuslubade menetlemine Detailplaneeringute menetlemine Toimingute...

Hange „Raasiku aleviku kergliiklustee rajamine koos tänavavalgustusega“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetluse: „Raasiku aleviku kergliiklustee rajamine koos tänavavalgustusega". Tähtaeg: 19.03.2018,  kell  10:00. Viide hankele: ...

"Eesti Vabariik 100" ürituste kava Raasiku vallas

"Eesti Vabariik 100" ürituste kava:    

Volikogu istung 13.02.2018

Raasiku Vallavolikogu toimub 13. veebruaril 2018 algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis järgmise päevakorraprojektiga:

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone inventar“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja avatud hanke „Raasiku Põhikooli spordihoone inventar". Pakkumuste esitamise tähtaeg on läbi E-riigihangete keskkonna 26.02.2018, kell 10:00. Viide...

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Raasiku raamatukogu otsib raamatukoguhoidjat

Raasiku raamatukogu otsib RAAMATUKOGUHOIDJAT 1,0 ametikohaga. Kandidaadilt ootame valmisolekut tööks laste- ja noortega, kirjanduse tundmist ning lugemishuvi. Sooviavaldus, CV ja haridust...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07. veebruaril

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub  07. veebruaril algusega kell 18.00 Arukülas, vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Raasiku Lasteaed haiguspuhangu tõttu ajutiselt suletud

Lähtudes Raasiku Lasteaia direktori 30.01.2018 taotlusest ja tuginedes laekuvatele epidemioloogilistele, laboratoorsetele ja kliinilistele gripi leviku andmetele kooskõlastas...

Raasiku vallas alates veebruarist uus struktuur ja uued ametnikud

Veebruaris asuvad tööle uus haldus- ja arendusosakonna juht Aare Ets ning kultuuri, hariduse- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja. Raasiku vallavalitsusele laekus haldus- ja...

Raasiku Kunstikelder - 10

Juubelisündmuste kava: 28.jaan.kell 17.00 – 19.00 Keraamika töötuba Raasiku kunstikeldris „Eesti motiivid" Juhendaja Mait Eerik. Osalemine töötoas 5€ 4.veebr. kell...

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

HEAK tutvustab 2018. a peamisi tegevussuundi

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tutvustab HEAK 2018. a peamisi tegevussuundi noorte ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja mittetulundustegevuste valdkonnas.  HEAK tegutseb piirkonna elanike...

Hange "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2018"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2018. Link lehele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193408 . Tähtaeg: 29.01.2018,...

Hange "Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020. Link lehele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193475 . Tähtaeg: 22.01.2018, kell 10:00

Vallavolikogu istung 16.01.2018

Raasiku Vallavolikogu toimub 16. jaanuaril 2018 algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis  Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku vallavalitsus pakub tööd hariduse-, kultuuri ja spordiosakonna juhatajale

Raasiku vallavalitsus pakub tööd hariduse-, kultuuri ja spordiosakonna juhatajale

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. jaanuaril algusega kell 18.00.   Päevakorras:   1. Aruküla, Sügise 15 elanike...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd haldus- ja arendusosakonna juhatajale

Haldus- ja arendusosakonna töövaldkonnad on: ehitus, planeerimine, maakorraldus, hangete korraldamine, järelevalve teostamine, munitsipaalvara haldamine, teede ja tänavavalgustuse ehitus ja...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek  toimub 9. jaanuaril kell 18.00 Raasiku vallamajas.  Päevakord: 2018 valla eelarve arutelu,...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle õppealajuhataja 0,5 kohaga

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 õppealajuhataja 0,5 kohaga,   tööle asumise aeg   veebruar/märts 2018.a. Kandidaadilt ootame valmisolekut asendada...

2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas. Pressiteade

Toetused ja hüvitised Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 euroni. 2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot. Kolmanda ja...

Tasuta rongisõit Raasiku valla lastele jätkub

Tasuta rongisõit Raasiku valla lastele jätkub samadel tingimustel. Uusi avaldusi esitada ei ole vaja.

Detailplaneeringu kehtestamine Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11. detsembri 2017. a korraldusega nr 415 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal. ...

Detailplaneeringu kehtestamine Igavere külas Kuuse kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11. detsembri 2017. a korraldusega nr 414 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Igavere külas Kuuse kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on 9548 m²...

Detailplaneeringu vastuvõtmine Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse katastriüksustel ning lähialal

Raasiku Vallavalitsus on 11.12.2017. a korraldusega nr 416 vastu võtnud detailplaneeringu Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse katastriüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostas osaühing...

Detailplaneeringue vastuvõtmine Raasiku alevikus Paju põik 1 katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus on 11.12.2017. a korraldusega nr 417 vastu võtnud Raasiku alevikus Paju põik 1 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing...

Kohanime määramine - Härgheina tänav

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Aruküla alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Härgheina...

Mida teha, kui jäätmekonteinerit õigel päeval ei tühjendatud?

Viimasel ajal toimunud jäätmete õigeaegse äraveo probleemidest oleme teadlikud ning tegeleme teenuse taas kvaliteetseks muutumise nimel!  Kui jäätmekonteinerit pole õigeaegselt...

Volikogu istung toimub 12. detsembril 2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. detsembril 2017. a algusega kell 16.30 Istungi päevakord ja eelnõud

Perekeskus Männikäbi kutsub üles jõuluks küpsetama meie üksikutele eakatele.

Perekeskus Männikäbi kutsub üles jõuluks küpsetama magusaid või soolaseid üllatusi meie üksikutele eakatele. Jõulud on rõõmu ja imede aeg! Kõik kohad on siginat-saginat täis ning ees on...

Raasiku alevikus Estra kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 6. detsembril 2017 kell 16.00 toimub Raasiku Põhikoolis, Raasiku alevikus Meierei tn 27, Estra kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus. Detailplaneeringu...

Jõulutoetust saab taotleda kuni 15.12.2017

1. novembrist kuni 15. detsembrini saavad jõulutoetust taotleda avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavad kolme- ja enamalapselised pered;  puudega...

Avalik konkurss Raasiku raamatukogu kohviku üürile andmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega antakse üürile Raasiku Raamatukogus olev kohviku ruum. Taotlus esitatakse Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile ...

Hange „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)". Hankedokumentide saamiseks...

Raasiku valla keskkonnaspetsialist: plaanis on Raasiku valda jäätmejaama rajamine

Raasiku valla elanikud imestavad, et jäätmeid tuleb viia Raplamaale jäätmejaama.

Kohanime määramise eelnõu - Okka tänav

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Aruküla alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Okka tänav. ...

DigiMaa projekt külmutatakse

Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter  Ur­ve Pa­lo , et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te...

Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 374 vastu võtnud Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel  ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas...

Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 375 vastu võtnud Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu...

Volikogu tegemised valimistejärgsel perioodil

Raasiku vallavolikogu uue kooseisu esimesel istungil 25. oktoobril 2017 valiti volikogule esimees (Tiina Rühka) ja aseesimees (Helle Vaga) ning kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve. ...

Volikogu istung 07.11.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 7. novembril 2017. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle õppealajuhataja ja logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 õppealajuhataja 0,5 kohaga alates 02 . jaanuar 2 018.a   ja logopeedi 0,5 kohaga tööle asumisega esimesel võimalusel.  Avaldus,...

Raasiku koolikompleksi ehituse II etapp

27.10.2017 sai allkirjad Raasiku koolikompleksi ehituse II etapp. Puudutab see leping spordihoone ehitust, mida nii kool kui kogukond on oodanud aastaid. Rajatakse selle lepingu mahus...

Vallavolikogu istung toimub 31. oktoobril 2017

Raasiku Vallavolikogu istung  toimub  31. oktoobril  2017. a algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis. Istungi päevakord ja eelnõud ...

Raasiku valla uue arengukava koostamisest vahekokkuvõte

25. septembril toimus seminar valla allasutuse esindajatele, volikogu liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele. Sellel püüti sõnastada valdkonniti erinevaid arengukavas kajastamist vajavaid...

Volikogu istung 25.10.2017

Raasiku Vallavolikogu istungi 25. oktoobril 2017. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Kohanime määramise eelnõu (Kikerpuu tänav)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine" , millega kavatsetakse määrata Aruküla alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Kikerpuu...

Harjumaa Ühistranspordikeskus on avanud oma Facebook’i lehekülje

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus on avanud oma Facebook'i lehekülje, kus hakatakse jagama operatiiv- ja muudatustega seotud infot. Lehekülje eesmärgiks on info jagamine otse sihtgrupile. ...

Raasiku Vallavalitsus ootab kandideerima juhtivraamatupidaja ametikohale

Juhtivraamatupidaja tööülesanded on: 1. Arveldused hankijatega (ostuarvete menetlemine) 2. Arvekeskuse haldamine (kasutajate juhendamine, registrite haldamine jms) 3. Arveldused...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja ia logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 06 . november 2 017.a ja logopeedi 0,5 kohaga tööle asumisega esimesel võimalusel.  Avaldus, CV ning...

Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 2.10.2017. a korraldusega nr 343 vastu võtnud Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekt363. ...

Volikogu istung 10.10.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 10. oktoobri 2017. a algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas II korruse nõupidamiste saalis

„Vallavanema aruanne. Alati on nii olnud“

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi on koostanud kogumiku „Vallavanema aruanne. Alati on nii olnud". Sissejuhatuses ütleb autor: „Käesoleva kogumiku koostamise eesmärgiks on fikseerida kohalike...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd infosekretärile

Infosekretäri ülesanneteks on: - asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide registreerimine, süstematiseerimine, hoidmine, edastamine, arhiveerimine ja kasutamise korraldamine...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 4. oktoobril

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 4. oktoobril algusega kell 18.00  Arukülas, vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Ülevaade teede...

Ida-Harju Koostöökoda avab 2017. aastal täiendavalt III taotlusvooru

Ida-Harju Koostöökoda avab 2017. aastal täiendavalt III taotlusvooru, mis on avatud 29.09 – 30.10.2017. Avatud on ainult meede 3 Ühistegevuse arendamine, kuhu on oodatud eelkõige...

Noorteüritus "Raasiku vald otsib superstaari"

24. novembril toimub sündmus "Raasiku vald otsib superstaari"! Ootame esinema 14-26 aastaseid noori. Esinemiseks võta ühendust oma lauluõpetaja Heli või Külliga. Kui Sinu lauluõpetaja on keegi...

Eterniidi ja ohtlike jäätmete tasuta kogumisring

Raasiku vallavalitsus korraldab 21. oktoobril 2017 valla elanikele tasuta eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringi. Teenuse tellimiseks tuleb hiljemalt 12. oktoobriks esitada...

Uue Raasiku valla arengukava koostamine

25.09 toimus uue arengukava koostamise esimene töine kohtumine. Selle eesmärgiks oli arutelu volikogu liikmetega, vallavalitsuse töötajatega ja allasutuste juhtidega. Päevakorra kohaselt...

Projektikonkurss uute huviringide loomiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi uute huviringide loomiseks ning huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse parandamiseks Raasiku valla noortele. Projektikonkursi...

Elanike arvamusküsitlus Raasiku valla arengukava uuendamiseks

Raasiku vallavolikogu on algatanud Raasiku valla arengukava kaasajastamise. Aprilliks 2018. peab valmima uus „Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028", mille koostamisel on oluline panus...

Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus on 11.09.2017. a korraldusega nr 316 vastu võtnud Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing FE...

Aruküla alevikus Savi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus on 11.09.2017. a korraldusega nr 317 vastu võtnud Aruküla alevikus Savi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Corson. ...

Hange "Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise aeg  22.09.2017, kell 10:00. E-kirja...

Koostatav üldplaneering

27.03.2017 otsusega nr 9 algatas Raasiku Vallavolikogu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Tänaseks on läbi viidud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 11. septembril kell 17.00

11. septembril algusega kell 17.00 toimub eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Raasiku vallamaja II korruse saalis.  Päevakorras:  Eelarvestrateegia 2018-2021 ...

Raasiku Raamatukogu kolib

Raasiku Raamatukogu on seoses kolimisega Kooli tn 1 ruumidesse suletud alates 18. septembrist. Raamatute tagastamist-laenutamist ei toimu. Meeldetuletus e-kirju mitte arvestada. Avame uuenenud...

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt“. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.10.2017, kell 10:00

Volikogu istung 12.09.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. septembril 2017 kell 17.00.

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja ja logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 02 . oktoober 2 017.a ja logopeedi 0,5 kohaga alates 02. oktoober 2017.a.  Avaldus, CV ning haridust...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 06.09 kell 18.00

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 06.09 kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Kohtumine valla haldusosakonna uue juhatajaga. 2. Ülevaade...

Raasiku renoveeritud põhikooli ja rahvaraamatukogu hoone avamine

31.08 kell 15.00 Raasiku renoveeritud põhikooli ja rahvaraamatukogu hoone avamine.  

Tegevustoetuse taotlemine

Raasiku vallavolikogu on 14.04.2015 vastu võtnud määruse nr.7 Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo -ja spordiprogrammide, Elukeskkonna arendamise ja kohaliku  omaalgatuse toetuste...

Hange „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.08.2017, kell 10:00 Viide hankele: ...

Raasiku Raamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja

Raasiku Raamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja (1,0 ametikohta). Sobivalt kandidaadilt eeldame erialast haridust ja raamatukogus töötamise kogemust. Tööle asumine septembris. Avaldus, CV ja...

Raasiku lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

Raasiku lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja. Tööle asumine niipea kui võimalik. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. augustiks aadressil...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

Hange "Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.08.2017, kell 10:00

Volikogu istung 08.08.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 08. augusti 2017. a algusega kell 17.00.

Pikavere Mõisakool võtab tööle lasteaiaõpetaja

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohaga. Tööle asumise aeg 28.08.2017. Avaldus, CV ning haridust tõendavate...

Hange "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028"

Raasiku vallavalitsus on väljakuulutanud hanke "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.07.2017, kell 10:00. Viide hankele: ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 10.07.2017 kell 10:00.   Pakkumused...

Kordushange „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja kordushanke: „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.07.2017, kell 10:00. Viide hankele: ...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat ja koka-abi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat 1,0 kohaga alates 07 . august 2 017.a   ja koka-abi 0,5 kohaga alates 01. august 2017.a.  Avaldus, CV ning...

Muudatused ühistranspordiliikluses 2. juulil

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus informeerib, et seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber maakonna...

Kohanime määramine - Ernesaksa tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Perila külas asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Ernesaksa tee. ...