Volikogu istung toimub 12. detsembril 2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. detsembril 2017. a algusega kell 16.30 Istungi päevakord ja eelnõud

Perekeskus Männikäbi kutsub üles jõuluks küpsetama meie üksikutele eakatele.

Perekeskus Männikäbi kutsub üles jõuluks küpsetama magusaid või soolaseid üllatusi meie üksikutele eakatele. Jõulud on rõõmu ja imede aeg! Kõik kohad on siginat-saginat täis ning ees on...

Raasiku alevikus Estra kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 6. detsembril 2017 kell 16.00 toimub Raasiku Põhikoolis, Raasiku alevikus Meierei tn 27, Estra kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus. Detailplaneeringu...

Jõulutoetust saab taotleda kuni 15.12.2017

1. novembrist kuni 15. detsembrini saavad jõulutoetust taotleda avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavad kolme- ja enamalapselised pered;  puudega...

Avalik konkurss Raasiku raamatukogu kohviku üürile andmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega antakse üürile Raasiku Raamatukogus olev kohviku ruum. Taotlus esitatakse Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile ...

Hange „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)". Hankedokumentide saamiseks...

Raasiku valla keskkonnaspetsialist: plaanis on Raasiku valda jäätmejaama rajamine

Raasiku valla elanikud imestavad, et jäätmeid tuleb viia Raplamaale jäätmejaama.

Kohanime määramise eelnõu - Okka tänav

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Aruküla alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Okka tänav. ...

DigiMaa projekt külmutatakse

Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter  Ur­ve Pa­lo , et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te...

Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 374 vastu võtnud Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel  ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas...

Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 375 vastu võtnud Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu...

Volikogu tegemised valimistejärgsel perioodil

Raasiku vallavolikogu uue kooseisu esimesel istungil 25. oktoobril 2017 valiti volikogule esimees (Tiina Rühka) ja aseesimees (Helle Vaga) ning kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve. ...

Volikogu istung 07.11.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 7. novembril 2017. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle õppealajuhataja ja logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 õppealajuhataja 0,5 kohaga alates 02 . jaanuar 2 018.a   ja logopeedi 0,5 kohaga tööle asumisega esimesel võimalusel.  Avaldus,...

Raasiku koolikompleksi ehituse II etapp

27.10.2017 sai allkirjad Raasiku koolikompleksi ehituse II etapp. Puudutab see leping spordihoone ehitust, mida nii kool kui kogukond on oodanud aastaid. Rajatakse selle lepingu mahus...

Vallavolikogu istung toimub 31. oktoobril 2017

Raasiku Vallavolikogu istung  toimub  31. oktoobril  2017. a algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis. Istungi päevakord ja eelnõud ...

Raasiku valla uue arengukava koostamisest vahekokkuvõte

25. septembril toimus seminar valla allasutuse esindajatele, volikogu liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele. Sellel püüti sõnastada valdkonniti erinevaid arengukavas kajastamist vajavaid...

Volikogu istung 25.10.2017

Raasiku Vallavolikogu istungi 25. oktoobril 2017. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Kohanime määramise eelnõu (Kikerpuu tänav)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine" , millega kavatsetakse määrata Aruküla alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Kikerpuu...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja ia logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 06 . november 2 017.a ja logopeedi 0,5 kohaga tööle asumisega esimesel võimalusel.  Avaldus, CV ning...

Harjumaa Ühistranspordikeskus on avanud oma Facebook’i lehekülje

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus on avanud oma Facebook'i lehekülje, kus hakatakse jagama operatiiv- ja muudatustega seotud infot. Lehekülje eesmärgiks on info jagamine otse sihtgrupile. ...

Raasiku Vallavalitsus ootab kandideerima juhtivraamatupidaja ametikohale

Juhtivraamatupidaja tööülesanded on: 1. Arveldused hankijatega (ostuarvete menetlemine) 2. Arvekeskuse haldamine (kasutajate juhendamine, registrite haldamine jms) 3. Arveldused...

Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 2.10.2017. a korraldusega nr 343 vastu võtnud Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekt363. ...

Volikogu istung 10.10.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 10. oktoobri 2017. a algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas II korruse nõupidamiste saalis

„Vallavanema aruanne. Alati on nii olnud“

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi on koostanud kogumiku „Vallavanema aruanne. Alati on nii olnud". Sissejuhatuses ütleb autor: „Käesoleva kogumiku koostamise eesmärgiks on fikseerida kohalike...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd infosekretärile

Infosekretäri ülesanneteks on: - asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide registreerimine, süstematiseerimine, hoidmine, edastamine, arhiveerimine ja kasutamise korraldamine...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 4. oktoobril

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 4. oktoobril algusega kell 18.00  Arukülas, vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Ülevaade teede...

Ida-Harju Koostöökoda avab 2017. aastal täiendavalt III taotlusvooru

Ida-Harju Koostöökoda avab 2017. aastal täiendavalt III taotlusvooru, mis on avatud 29.09 – 30.10.2017. Avatud on ainult meede 3 Ühistegevuse arendamine, kuhu on oodatud eelkõige...

Noorteüritus "Raasiku vald otsib superstaari"

24. novembril toimub sündmus "Raasiku vald otsib superstaari"! Ootame esinema 14-26 aastaseid noori. Esinemiseks võta ühendust oma lauluõpetaja Heli või Külliga. Kui Sinu lauluõpetaja on keegi...

Eterniidi ja ohtlike jäätmete tasuta kogumisring

Raasiku vallavalitsus korraldab 21. oktoobril 2017 valla elanikele tasuta eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringi. Teenuse tellimiseks tuleb hiljemalt 12. oktoobriks esitada...

Uue Raasiku valla arengukava koostamine

25.09 toimus uue arengukava koostamise esimene töine kohtumine. Selle eesmärgiks oli arutelu volikogu liikmetega, vallavalitsuse töötajatega ja allasutuste juhtidega. Päevakorra kohaselt...

Projektikonkurss uute huviringide loomiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi uute huviringide loomiseks ning huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse parandamiseks Raasiku valla noortele. Projektikonkursi...

Elanike arvamusküsitlus Raasiku valla arengukava uuendamiseks

Raasiku vallavolikogu on algatanud Raasiku valla arengukava kaasajastamise. Aprilliks 2018. peab valmima uus „Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028", mille koostamisel on oluline panus...

Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus on 11.09.2017. a korraldusega nr 316 vastu võtnud Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing FE...

Aruküla alevikus Savi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus on 11.09.2017. a korraldusega nr 317 vastu võtnud Aruküla alevikus Savi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Corson. ...

Hange "Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise aeg  22.09.2017, kell 10:00. E-kirja...

Koostatav üldplaneering

27.03.2017 otsusega nr 9 algatas Raasiku Vallavolikogu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Tänaseks on läbi viidud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 11. septembril kell 17.00

11. septembril algusega kell 17.00 toimub eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Raasiku vallamaja II korruse saalis.  Päevakorras:  Eelarvestrateegia 2018-2021 ...

Raasiku Raamatukogu kolib

Raasiku Raamatukogu on seoses kolimisega Kooli tn 1 ruumidesse suletud alates 18. septembrist. Raamatute tagastamist-laenutamist ei toimu. Meeldetuletus e-kirju mitte arvestada. Avame uuenenud...

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt“. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.10.2017, kell 10:00

Volikogu istung 12.09.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. septembril 2017 kell 17.00.

Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega

    Raasiku vallavalitsus on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt positiivsed otsused „Raudteeliikluse arendamise ja erinevate liikumisviisidega ühendamine"...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja ja logopeedi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 02 . oktoober 2 017.a ja logopeedi 0,5 kohaga alates 02. oktoober 2017.a.  Avaldus, CV ning haridust...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 06.09 kell 18.00

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 06.09 kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Kohtumine valla haldusosakonna uue juhatajaga. 2. Ülevaade...

Raasiku renoveeritud põhikooli ja rahvaraamatukogu hoone avamine

31.08 kell 15.00 Raasiku renoveeritud põhikooli ja rahvaraamatukogu hoone avamine.  

Tegevustoetuse taotlemine

Raasiku vallavolikogu on 14.04.2015 vastu võtnud määruse nr.7 Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo -ja spordiprogrammide, Elukeskkonna arendamise ja kohaliku  omaalgatuse toetuste...

Hange „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.08.2017, kell 10:00 Viide hankele: ...

Raasiku Raamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja

Raasiku Raamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja (1,0 ametikohta). Sobivalt kandidaadilt eeldame erialast haridust ja raamatukogus töötamise kogemust. Tööle asumine septembris. Avaldus, CV ja...

Raasiku lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

Raasiku lasteaed Oravake võtab tööle 1 lasteaiaõpetaja. Tööle asumine niipea kui võimalik. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. augustiks aadressil...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

Hange "Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.08.2017, kell 10:00

Volikogu istung 08.08.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 08. augusti 2017. a algusega kell 17.00.

Pikavere Mõisakool võtab tööle lasteaiaõpetaja

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohaga. Tööle asumise aeg 28.08.2017. Avaldus, CV ning haridust tõendavate...

Hange "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028"

Raasiku vallavalitsus on väljakuulutanud hanke "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.07.2017, kell 10:00. Viide hankele: ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 10.07.2017 kell 10:00.   Pakkumused...

Kordushange „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja kordushanke: „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.07.2017, kell 10:00. Viide hankele: ...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat ja koka-abi

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat 1,0 kohaga alates 07 . august 2 017.a   ja koka-abi 0,5 kohaga alates 01. august 2017.a.  Avaldus, CV ning...

Muudatused ühistranspordiliikluses 2. juulil

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus informeerib, et seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber maakonna...

Kohanime määramine - Ernesaksa tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Perila külas asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Ernesaksa tee. ...

Hange „Puhastusvahendid ja hügieenitarbed 2017-2020"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Puhastusvahendid ja hügieenitarbed 2017-2020" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.06.2017, kell 10:30. Viide hankele: ...

Hange „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu mööbel koos paigaldusega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu mööbel koos paigaldusega" Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 28.06.2017, kell 10:00 Viide hankele: ...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd haldusosakonna juhatajale

Raasiku vallavalitsus pakub tööd haldusosakonna juhatajale.

Volikogu istung 13.06.2017

Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2017 kell 17.00 vallamaja istungite saalis.

Hange Raasiku vallas teede pindamine

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: Raasiku vallas teede pindamine (Aruküla ja Raasiku alevik) Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.06.2017, kell 10:00 Viide hankele: ...

DigiTuur jõuab Raasiku vallamajja 7. juunil kell 18

Räägitakse DigiMaa projektist, milles Raasiku vald osaleb. Vastuse saavad küsimused: ✓ Mis on lairiba internetiühendus? ✓ Miks on see digitaristu arendamise projekt inimeste jaoks oluline?...

Info lasterikaste perede toetuse taotlemise kohta

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

OÜ Raven küsitlusest ja küsitluskastidest Aruküla Konsumis ja vallamajas

Seoses sellega, et OÜ Raven viib läbi varasemale küsitlusele täiendavat küsitlust Aruküla alevikus, taotlemaks rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Aruküla reoveekogumisalas ühisveevärgi...

Hange "Aruküla lasteaia rühmaruumi renoveerimine ja saali põranda vahetus"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla lasteaia rühmaruumi renoveerimine ja saali põranda vahetus". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.06.2017, 10:30 Viide hankele: ...

Hange "Aruküla aleviku Pärnamäe/Põllu tänava kergliiklustee rajamine"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla aleviku Pärnamäe/Põllu tänava kergliiklustee rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.06.2017, 10:00 Viide hankele: ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.06.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...

Talve katastriüksuse detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus on 15.05.2017. a korraldusega nr 172 vastu võtnud Aruküla alevikus Talve katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekteerimisbüroo...

Hange „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine", mille tähtaeg on 05.06.2017 10:00. Viide hankele: ...

Aruküla raamatukogu remondi tõttu suletud

Aruküla raamatukogu on alates 29. maist kuni juuni lõpuni remondi tõttu suletud. Raamatuid on sel perioodil võimalik tagastada õues asuvasst tagastuskasti, laenutamist ei toimu. Vabandame...

Noorsootöö kvaliteedihindamise küsitlus

Hea Raasiku valla noor! Palume Sul osaleda Raasiku valla noorsootöö kvaliteedihindamises. Sinu arvamus on valla jaoks oluline. Palun vali allolevatest linkidest sinu vanusegrupile sobiv ja täida...

Lusikapeo pildid saadaval

Kaks korda aastas toimub Aruküla mõisas vallavanema vastuvõtt Raasiku valla väikestele ilmakodanikele. Kantseleis (vallavalitsuse II korrusel sekretäri juures) on nüüd asjaosalistel võimalik...

Kalesi-Tõhelgi tee sulgemine

Ajavahemikeks 29.05-09.06 ja 19.06-30.06  suletakse tee remondiks Kalesi-Tõhelgi  tee (Jägala mnt ja Tõhelgi tee vaheline lõik). Tööde tellija on Maanteeamet ja töid teostab AS...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle 2 lasteaiaõpetajat

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastavad  2 lasteaiaõpetajat 1,0 kohaga alates 01 . august 2 017.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 22. mail

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 22. mail algusega kell 18.30 vallamajas II korruse koosolekute saalis. Päevakorras: Raasiku valla...

Lehtklaasi vastuvõtt Aruküla jäätmekogumispunktis

Raasiku vallavalitsus annab teada, et kuni 03.06.2017 võetakse Aruküla jäätmekogumispunktis (Sügise tn 2b, avatud E-R 9.00-16.00 ja L 10.00-15.00) tasuta vastu lehtklaasi. Info vallavalitsuse...

Pikavere Mõisakool võtab tähtajaliselt tööle lasteaiaõpetaja

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tähtajaliselt tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteaiaõpetaja 1, 0 ametikohaga. Tööle asumise aeg 01.08.2017.  Avaldus, CV ning haridust...

Volikogu istung 09.05.2017

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 09. mail 2017. a algusega kell 17.00.

Hange „Raasiku Tervisekeskuse katuse renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Raasiku Tervisekeskuse katuse renoveerimine“. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2017 10:00.

DigiMaa – kiire internet omavalitsuse abiga kõigile kättesaadavaks!

  Internetiühendus on Eesti linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki muud moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades,...

Hange „Aruküla Raamatukogu renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Raamatukogu renoveerimine". Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 05.05.2017 kell 10:00. ...

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 3. mail

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 03. mail algusega kell 18.00 Arukülas vallamaja II korruse koosolekute saalis. Päevakord: Aruküla ÜVK...

Hange „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.05.2017 10:00. Viide hankele: ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. mail

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. mail algusega kell 17.00 vallamajas. Päevakorras:  Aruküla ÜVK finantseerimisvõimalused Kohapeal...

Hange „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus“

Raasiku vallalutas välja hanke „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.05.2017 10:00 Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186130

Jätkub Digimaa küsitlus lairibaühenduse soovi väljaselgitamiseks

DigiMaa asutati selleks, et kaasaegseid interneti-, televisiooni-, turva- ja telefoniteenuseid võimaldav lairibaühendus jõuaks kõikidesse Harjumaa kodudesse ja ettevõtetesse. DigiMaa projekti...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor Raasiku vallas

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku vallavalitsusse hiljemalt  01. juunil 2017 . Hajaasustuse programmi eesmärgiks...

Hange „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine". Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 28.04.2017 kell 10:00. ...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Alates 14.aprillist 2017 hakkab kogu Eesti territooriumil kehtima tuleohtlik aeg

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel ( http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart ) on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel ning looduses on...

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete tasuta äravedu Raasiku vallast

01.01.2017 hakkas kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Raasiku valla haldusterritooriumil tasuta üle anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid. Biolagunevad aia- ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja järgmised hanked

Hanke nimetus „Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.04.2017 10:30  Viide hankele: ...

Hange „Raasiku valla objektide korrashoid 2017“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla objektide korrashoid 2017" Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 21.04.2017 kell 10:00. ...

Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava  1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 01 . august 2 017.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate...

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa.

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Hariduspäev „Erivajadusega lapse toetamine kodu ja haridusasutuse koostöös“

18.04.2017 toimub Aruküla Rahvamajas hariduspäev „Erivajadusega lapse toetamine kodu ja haridusasutuse koostöös", mis on mõeldud kõikidele meie erivajadusega lastega töötavatele spetsialistidele jt...

Üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise algatamine

Raasiku vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu algatas 07.03.2017 otsusega nr  9 valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise....