MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat 0,5 ametikohaga. Tööle asumise aeg 9.oktoober. CV koos motivatsioonikirjaga esitada 3.oktoobriks aadressile  ...

Pikavere Mõisakool pakub tööd logopeedile ja lasteaia muusikaõpetajale

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle  kvalifikatsiooninõuetele vastava: logopeedi 0,5 ametikohaga  lasteaia muusikaõpetaja 0,25 ametikohaga Tööle asumise...

Avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele saab esitada 21. septembrini

Kuni 21. septembrini saab esitada avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele 2018/2019 hooajaks (algus 1.oktoober 2018). Avalduses tuleb märkida spordihoone kasutamise soovitud päev,...

Kutse Raasiku Spordihoone avamisele

Olete palutud Raasiku Spordihoone pidulikule avamisele 25.09.2018 kell 18.00   Raasikul on valmis saanud täiesti uus spordihoone. Tule avamisele ja vaata üle oma uued...

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remont“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Teede remont". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Läheneb lumetõrje avalduste esitamise tähtaegeg

Raasiku vallavolikogu kehtestas 09.09.2014 määrusega nr 22 avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra. Raasiku...

Raasiku valla uue arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud

Arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud toimuvad: esmaspäeval 10. septembril kl 18.00 Aruküla Rahvamaja parketisaalis kolmapäeval 12. septembril kl 18.00 Pikavere...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja sokli soojustamine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril kell 18.00 Raasiku vallamajas. Päevakord: Kodude kohandamise määrus , volikogu eelnõu, (J. Asuja, L. Puumets)...

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides toimuvad järgmistel aegadel: Aruküla Põhikool 1.september kell 10.00 1. ja 9.klass 3.september 2-9.klass, täpsem info vt. kooli...

Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 projekti avalikustamine

Raasiku Vallavolikogu 14. augusti 2018 istungil otsustati lõpetada Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. septembrini 2018. ...

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega). Tööülesanded: ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning...

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda  VÕIMLA ADMINISTRAATORIT   (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel). Administraatori kohale kandideerimiseks esitada...

Rätla külas Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

  Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Rätla külas Lille (65101:001:0292) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on...

Igavere külas Lepatriinu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 42 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Lepatriinu (65101:003:0294) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikud arutelud

Üldplaneeringut ja keskkonna mõju strateegilist hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad: 21. augustil Arukülas  Raasiku vallavalitsuse I korruse saalis (Tallinna mnt 24,...

RMK enampakkumine kinnisasjade müügiks

RMK on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab RMK kodulehelt ...

Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.08.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega 17. september 2018 . Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Hange "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter". Hankelepingu projekt Hankedokument Asendiplaan ...

Volikogu istung 14.08.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. augustil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, I korruse saalis

Üle Eesti kehtib eriti suure tuleohuga aeg

Päästeamet tuletab meelde, et Eestis valitseb endiselt suur kuumus ja kuivus, mistõttu kehtib 28. juulist alates taas üle Eesti eriti suure tuleohuga aeg.  

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.08.2018

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.08.2018 algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakord: Igavere külas, Lepatriinu katastriüksusel...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2018

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2018 algusega kl 18:00 Arukülas. Päevakord: Raasiku valla mittetulundusliku...

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega). Töö ülesanded: ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning...

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda töötajaid

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda järgnevaid töötajaid: Abikokk (1.0 kohta) Võimla administraator (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel) Võimla koristaja ...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu veebirakendus

Raasiku valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga on võimalik tutvuda veebirakenduse abil. Veebirakendus on võimalik tutvuda lingilt: ...

Otsitakse transporditeenuse osutajat

Raasiku vallavalitsus otsib transporditeenuse osutajat puudega lapse hommikuseks transpordiks Raasiku alevikust Laagna Kooli ja pärastlõunaseks transpordiks koolist koju Raasikule. Teenuse...

Ilmus teejuht Raasiku vallas pakutavate ja korraldatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta

Raasiku vallavalitsus on kokku pannud väikese teejuhi Raasiku vallas pakutavate ja korraldatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta. Brošüüri on võimalik paberkandjal saada...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „kraavitus"....

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018 . Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide...

Otsime Raasiku valla kauneid ja heakorrastatud kodusid ja ühiskondlikke objekte

Otsime Raasiku valla kauneid ja heakorrastatud kodusid ja ühiskondlikke objekte. Kui Sinu või Su naabrid kodu või mõni ühiskondlik objekt on ilus vaadata nii endal kui jääb positiivselt silma ka...

Avalduste esitmine Aruküla Põhikooli võimla kasutamiseks

Kuni 9.augustini saab esitada avaldusi Aruküla Põhikooli võimla aegadele 2018/2019 hooajaks. Avalduses tuleb märkida võimla kasutamise soovitud päev, treeningu alguskellaaeg, treeningu...

Mitteeluruumi üürile andmine

Raasiku vallavalitsus pakub üürile võtmiseks mitteeluruumi, aadressiga Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 12. Ruum asub hoone I korrusel, mille üldpind on 9m2, hinnaga 2 eur/m2 kuus,...

Raasiku vallas algavad kraavitustööd

Raasiku vallas on plaanitud teede äärde kraavide rajamine järgmistes piirkondades: Raasikul Vana-Postijaama tänaval, Raudtee tänaval; Rätla külas Rätla teel; Pikavere külas Pikaveres...

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus on alanud! Aruküla Põhikoolile ehitatakse juurde klassiruume - 3. korrus alglasside majale ning söökla laiendus, võimla ehitatakse tribüünide...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentidega saab tutvuda 16.07-17.08.2018 Raasiku valla veebilehel , Raasiku vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla,...

Hange „Raasiku vallamaja koridori remonttööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallamaja koridori remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2018 kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Algas rah­va­hää­le­tus Sajandi 100 arukülalast

Möö­du­nud nä­dalal al­ga­ta­sid Aru­kü­la en­di­ne ela­nik, aja­loo­hu­vi­li­ne Hen­ri Ree­der ja MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts juht Ga­ri­na Too­min­ga­s rah­va­hää­le­tu­se, et väl­ja...

Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas. Projektikonkursi eesmärk on...

Tutti ja Tuti 1 detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Aruküla alevikus ja Kalesi külas, Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ning lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.- 30. maini 2018. a Raasiku vallamaja...

Raasiku Lasteaed Oravake pakub tööd neljale lasteaiaõpetajale

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 4 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018 . Sobivate kandidaatidega vestluse toimumise ajaks 1....

Detailplaneeringu vastuvõtmine Järsi külas Unito katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et on 11.06.2018 korraldusega nr 165 vastu võtnud Järsi külas asuva Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub...

Detailplaneeringu vastuvõtmine Aruküla alevikus Võidu tn 11 katastriüksusel

Raasiku Vallavalitsus on 11.06.2018 korraldusega nr 166 vastu võtnud detailplaneeringu Aruküla alevikus asuva Võidu tn 11 kinnistu jagamiseks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda...

Preemia kiituskirjaga koolilõpetajatele

Raasiku vald premeerib oma valla noori, kes lõpetavad põhikooli või keskkooli kiituskirjaga. Põhikooli lõpetamisel on preemia suurus 100 eurot, keskkooli lõpetamisel 200 eurot. Selleks et...

Pikavere Mõisakool pakub tööd

Pikavere Mõisakool otsib oma kollektiivi lasteaiaõpetajat 1,0 ametikohaga, tööle asumise aeg 15. augustil ja lasteaiaõpetaja abi, tööle asumise aeg 10.september. CV ja motivatsioonikiri saata...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis

OÜ Raven info veearvestite vahetamisest ja näitude teatamisest

Oleme tänaseks asendanud ligi 80% kõikide kinnistute arvestitest, nende tööd testinud ja teinud andmete proovilugemisi. Kahjuks ei ole mõningatesse kohtadesse...

Võidupüha paraad ja Maakaitsepäev

Tänavu Kaitseliidu poolt korraldades peetakse Eesti Vabariigi juubeliaasta Vabariiklik Võidupüha paraad ja Maakaitsepäev Tallinnas lauluväljakul. Tähistatakse ka Kaitseliidu 100. aastapäeva,...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00 Arukülas Päevakord:  Nõusoleku andmine Tallinna mnt 38...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018, algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakord: Arengukava eelnõus lastekaitse alane...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Pikavere Mõisakooli remonttööd“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Pikavere". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Lõpeb kandidaatide esitamine aasta õppija tiitlile

Kodukant Harjumaa tegeleb sel aastal Täiskasvanud Õppija Nädalaga maakonnas. Aprillis käivitus nominentide esitamine  aasta õppija, aasta koolitaja, õppijasõbralikuma organisatsiooni ja...

Aruküla Põhikool pakub tööd

Aruküla Põhikool  pakub seoses töökoormuse kasvuga uuel õppeaastal tööd: inglise keele õpetajale 1,0 ametikohta sotsiaalpedagoogile 1,0 ametikohta matemaatikaõpetajale...

Volikogu istung 01.06.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 1. juunil 2018. a algusega kell 8.00 Raasiku vallamaja II korruse nõupidamiste saalis.

Kohanime määramine - Männimäe tee ja Pihlaka tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine" , millega kavatsetakse määrata Igavere külas asuvale avalikult kasutatavale teele kohanimedeks Männimäe tee ja Pihlaka tee (...

Hange "Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 06.06.2018 15:00...

Hange "Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 18.06.2018,...

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised hanked

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised avatud hankemenetlusega hanked: „Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.06.2018 15:00 Viide...

Hange „Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 11:00 Viide hankele: ...

Hange „Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.05.2018, kell 15:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Algab Raasiku kergliiklustee rajamine

Raasiku vallavalitsus sõlmis 14.05.2018 lepingu KV Infra OÜ-ga. Ettevõte hakkab rajama Raasiku alevikku kergliiklusteed koos tänavavalgustusega. Kogu rajatava tee pikkuseks on 3,52km. ...

RMK enampakkumine kinnisasjade müügiks

RMK on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab RMK kodulehelt

Avalik konkurss Raasiku raamatukogu kohviku üürile andmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega antakse üürile Raasiku Raamatukogus olev kohviku ruum. Taotlus  esitatakse Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile ...

Rahvakoosolek Raasikul 24. mail

Raasiku vallavalitsus korraldab 24. mail kell 18.00 rahvakoosoleku Raasiku rahvamaja G. Ernesaksa saalis. Päevakorras Raasiku kergliiklustee ehituse alustamine ja sellega seonduvad...

Tutti ja Tuti 1 katastriüksuste detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus on vastu võtnud detailplaneeringu Kalesi külas ja Aruküla alevikus asuva Tutti ning Kalesi külas ja Aruküla alevikus asuva Tuti 1 osaliseks jagamiseks. Detailplaneeringu on...

Volikogu istung 08.05.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. mail 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis.

Projekteerimistingimuste väljastamine Waldorfkoolile õppekeskkonna konteinerite paigaldamiseks Aruküla mõisa territooriumile

Raasiku  Vallavalitsusel on kavas väljastada projekteerimistingimused Waldorfkoolile õppekeskkonna konteinerite paigaldamiseks Aruküla mõisa territooriumile. Plaaniga on võimalik tutvuda...

Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni ühiskoosolek

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjoni ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni ühiskoosolek  toimub kohta 2. mail algusega kell 18.00 Arukülas. ...

Erivajadustega laste vanemate kohtumine 10. mail

Kutsume Raasiku vallas elavate erivajadustega laste vanemaid ühisele kohtumisele.  Kohtumise eesmärgiks on saada parem ülevaade perede rõõmudest ja muredest, arutada võimalusi, kuidas...

KredExi taotlusringi madala sissetulekuga lasterikastele peredele tagastamatu toetuse saamiseks

KredEx on välja kuulutanud taotlusringi madala sissetulekuga lasterikastele (vähemalt kolm kuni 19-aastast last) peredele tagastamatu toetuse saamiseks elamistingimuste parandamiseks. Täpsema info...

Lihthange "Raasiku valla kahe (2) tee remonttööd"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja lihthanke: Raasiku valla kahe (2) tee remonttööd Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.05.2018, kell 10:00 Viide hankele: ...

Avanes meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor

19.märtsil avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-,...

Harukadaka ja Hõbekuuse detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Kalesi külas, Harukadaka ja Hõbekuuse kinnistutel ning lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27. detsembrist 2017 – 16. jaanuarini 2018. a Raasiku...

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete tasuta äravedu Raasiku vallast

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt...

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Paju põik 1 kinnistul ja lähialal

Raasiku vallavalitsus on 19.03.2018. a korraldusega nr 66 kehtestanud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Paju põik 1 (registriosa 255950; katastritunnus 65101:001:0006; pindala 13156 m²;...

Kohanime määramine - Vesiroosi tänav

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine" , millega kavatsetakse määrata Peningi külas asuvale katastriüksusele (asukohaskeemil märgistatud lillaga) kohanimeks Vesiroosi...

Osaühing Alaric õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Raasiku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu Alaric (registrikood:  10975777...

Hange „Aruküla Lasteaia Rukkilill koridori remont“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Aruküla Lasteaia Rukkilill koridori remont" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.04.2018, kell 11:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Hange „Raasiku valla haljasalade niitmine 2018-2020“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Raasiku valla haljasalade niitmine 2018-2020" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.04.2018, kell 11:00 . Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor

9. aprillist 2018  algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku...

Hange Raasiku aleviku kergliiklustee silla rajamiseks

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Raasiku aleviku kergliiklustee silla rajamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.05.2018, kell 10:00 Viide hankele: ...

Volikogu istung 10.04.2018

Raasiku Vallavolikogu istungi 10. aprillil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku Põhikoolis

Konkurss Raasiku Põhikooli direktori ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikohale ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti. Kandidaadilt ootame: ...

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg kevadvoorus on 2. mai

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04. aprillil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub  04. aprillil algusega kell 18.00. Päevakorras: Müra mõõdistustulemuste kokkuvõte Arukülas, Sügise tn  A....

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 3. aprillil 2018

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03. aprillil kl 18.00 Arukülas, vallamaja II korruse koosolekute saalis. PÄEVAKORD Eelnõu...

RMK enampakkumine kinnisasjade müügiks

RMK on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab RMK kodulehelt aadressiga www.rmk.ee ."  

Raasiku vald soovib lõpetada korraldatud jäätmeveo hankelepingu ennetähtaegselt

Pikaajaliste probleemide tõttu korraldatud jäätmeveos otsustas Raasiku vallavalitsus, et ei nõustu ASi Eesti Keskkonnateenused hinnatõusu taotlusega ning kohalike omavalitsuste...

Üle 100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigusrikkumise taustaga noortel leida endale töö

Programmiga on liitunud juba üle 100 tööandja ja noore. STEP-programmi eesmärgiks on aidata noortel, kes soovivad oma minevikku selja taha jätta, leida endale sobiv töö. Kuna programm...

Raasiku valla mõttenope

Kus asuvad Raasiku valla erilised paigad? Milliseid liikumisteede ühendusi ja kuhu peaks juurde kavandama? Millistesse kohtadesse on mõistlik arendustegevust suunata? Raasiku vallas toimub...

Eelnõu „Kohanime määramine ja liikluspinna ruumikuju muutmine"

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine ja liikluspinna ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse määrata Raasiku alevikus asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil...

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks

Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks Eesmärgiks on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" tegevuse...

Raasiku põhikooli võimla saab nurgakivi

Raasiku Põhikooli võimla nurgakivi panek toimub reedel, 16. märtsil kell 12.30. Võimla valmib  2018. aasta septembris ja on mõeldud kasutamiseks nii koolile kui ka kõigile piirkonna...

Aita tekitada Kodutunnet vapratel Kristlil ja Argol!

Raasikul elab väike viieaastane Anette-Kristi, kelle vanemad Kristli ja Argo on erilised noored. Kristli saabus siia maailma mitte kõige tavalisemal moel - sündides sai Kristli ajukahjustuse...

Volikogu istung 13.03.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. märtsil 2018. algusega kell 16.30.