Volikogu istung toimub 11.12.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis

Teede ja tänavate hooldajad Raasiku vallas

Aruküla aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ, tel 509 9441, info@skpehitus.ee Raasiku aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal Kaspar...

Otsitakse vabatahtlikke seltsilisi

Raasiku vald on liitunud väga tänuväärse projektiga, mille raames kaardistatakse abivajajaid ja otsitakse vabatahtlikke. Vabast tahtest ja vabast valikust saab korda saata suuri asju....

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.12.2018 10:00 Viide...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale , kelle tööülesanneteks on: teedeehituse ja hoolduse planeerimine, tööde teostamise...

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 12-aastasele poisile

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut vahvale 12-aastasele poisile, kes tahaks peale kooli paar korda nädalas Jüri ujulas ujumas käia. Täiendavat informatsiooni annab lastekaitsespetsialist Anu...

Raasiku valla jõulutoetus

Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevatoetus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Raasiku vallas. Toetuse saamiseks...

Aita täita laste jõulusoove heategevusprojekti "JCI Jõulupuu" kaudu

Jõuluaeg on imede aeg ja kõik lapsed ootavad oma jõulusoovide täitumist. Kahjuks ei ole see igas peres alati võimalik. Siin saame meie oma abikäe ulatada ja ühineda heategevusprojektiga "JCI...

Elektrilevi kogub kiire internetiga liitumise sooviavaldusi

Elektrilevi plaanib  alates 2019. aastast hakata üle Eesti rajama kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet....

Üleskutse teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanematele

Raasiku vald annab jõulukommipaki kõikidele oma valla lastele, kelle sünniaasta on  2017 või  varem. Teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanemad, palun...

Volikogu istung toimub 13.11.2018

Raasiku Vallavolikogu istungi 13. novembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamaja II korruse saalis.

2019.a huvihariduse ja -tegevuse kava koostamine

Hea noor, lapsevanem ja noorte valdkonnas tegutseja, 2019.a huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava koostamise avatud koosolek toimub 28.novembril kell 15.00-17.00 vallamajas, II korruse...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel

TÄIENDUS: Raasiku vallavalitsus pikendab pakkumiste esitamise tähtaega kuni 15.11.2018, kell 11:00. (täiendatud 09.11.2018) Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde...

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. novembril

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.11 algusega kell 18.00  Arukülas. Komisjoni teemad: Raasiku valla 3 lisaeelarve /volikogu...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. novembril

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06. novembril algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakorras: Arutelu Raasiku valla spordi...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtiva maakorraldaja ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JUHTIVA MAAKORRALDAJA  ametikohale, kelle tööülesanneteks on: maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja...

Elukohaandmed rahvastikuregistris tuleb hoida täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on märgitud kohaliku omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega (selline...

Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime  24.novembril Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja...

Eelnõu kohanimede määramiseks Aruküla alevikus

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega planeeritakse määrata Aruküla alevikus kavandatavatele liikluspindadele kohanimeks Kasesalu tänav ja Kasepunga tänav. ...

Raasiku vallavalitsus otsib raamatukoguhoidjat Aruküla raamatukogusse

Raamatukoguhoidja peamised tööülesanded on lugejateenindus, sh lugejate infopäringutele vastamine, juhendamine infootsingul, arvuti jt IT-seadmete kasutamisel; raamatukogutundide,...

Puulehtede tasuta äravedu tiheasustusalade kinnistutelt toimub novembris

Raasiku vallavalitsus korraldab tiheasustusaladel elavate eraisikute ja korteriühistute kinnistutelt kottidesse kogutud lehtede (puu- ja põõsalehed) tasuta äraveo. Teenuse tellimiseks tuleb...

Raasiku spordihoone kasutamisest

Raasiku spordihoone hinnakirjade, lahtiolekuaegade, sisekorraeeskirjade ja kalendriga on võimalik tutvuda  Raasiku kooli kodulehel.  

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas ja Aruküla alevikus Tuti kinnistutel

Raasiku Vallavalitsuse 1. oktoobri 2018.a. korraldusega nr 296 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas ja Aruküla alevikus, Tuti (Tutti) ja Tuti (Tuti 1) kinnistutel....

Huviringid haridusasutustes

Raasiku valla haridusasutustes leiavad tegevust paljud erinevate alade harrastajad. Endale meelepärase väljavalimise hõlbustamiseks on 2018/2019 õppeaasta huviringide info koondatud ühte tabelisse,...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Volikogu istung 09.10.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. oktoobril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Rätla külas asuva Sillanurga kinnistu

Raasiku Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgmine vallale kuuluv vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Rätla külas asuv Sillanurga kinnistu (kinnistu...

Raasiku valla vabaühendused saavad taotleda vallavalitsuselt toetust

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2019. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on 14.oktoober 2018. Valla eelarve...

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 2.oktoobril

Komisjoni istung toimub 2. oktoobril kell 18.00 Raasiku vallamajas Päevakord: Ülevaade noorte tööle suunamise projektist Raasiku vallas. (Projektijuht M. Aasalaid) MTÜ-de...

Volikogu eelarve- keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 3. oktoobril

Volikogu eelarve- keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 03.10.18 kell 18.00. Päevakorras: Detailplaneeringu algatamine Arukülas, Nõmme 2a (A. Ets) ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Raveni nõukogu moodustamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Raveni nõukogu moodustamiseks. Osaühing Raven tegutseb Raasiku vallale kuuluva vee-ettevõttena. Nõukogu planeerib äriühingu tegevust ja korraldab...

Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 50 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tehase tee 24 (65101:001:0375) katastriüksusel ja lähialal. Planeeringuala suurus on...

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 49 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kalesi külas Kaasiku (65101:003:0552)  ja Kumma (65101:003:0553) katastriüksustel ning lähialal....

Kulli külas Uustalu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 48 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kulli külas Uustalu (65101:002:0392) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha....

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit ja koristajat

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit  (tööaeg õhtuti ja nädalavahtuseti) ja koristajat. Sooviavalduse palume saata Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil...

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat 0,5 ametikohaga. Tööle asumise aeg 9.oktoober. CV koos motivatsioonikirjaga esitada 3.oktoobriks aadressile  ...

Pikavere Mõisakool pakub tööd logopeedile ja lasteaia muusikaõpetajale

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle  kvalifikatsiooninõuetele vastava: logopeedi 0,5 ametikohaga  lasteaia muusikaõpetaja 0,25 ametikohaga Tööle asumise...

Avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele saab esitada 21. septembrini

Kuni 21. septembrini saab esitada avaldusi Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele 2018/2019 hooajaks (algus 1.oktoober 2018). Avalduses tuleb märkida spordihoone kasutamise soovitud päev,...

Kutse Raasiku Spordihoone avamisele

Olete palutud Raasiku Spordihoone pidulikule avamisele 25.09.2018 kell 18.00   Raasikul on valmis saanud täiesti uus spordihoone. Tule avamisele ja vaata üle oma uued...

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remont“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Teede remont". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Läheneb lumetõrje avalduste esitamise tähtaegeg

Raasiku vallavolikogu kehtestas 09.09.2014 määrusega nr 22 avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra. Raasiku...

Raasiku valla uue arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud

Arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud toimuvad: esmaspäeval 10. septembril kl 18.00 Aruküla Rahvamaja parketisaalis kolmapäeval 12. septembril kl 18.00 Pikavere...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja sokli soojustamine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 04. septembril kell 18.00 Raasiku vallamajas. Päevakord: Kodude kohandamise määrus , volikogu eelnõu, (J. Asuja, L. Puumets)...

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides

Õppeaasta avaaktused Raasiku valla koolides toimuvad järgmistel aegadel: Aruküla Põhikool 1.september kell 10.00 1. ja 9.klass 3.september 2-9.klass, täpsem info vt. kooli...

Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 projekti avalikustamine

Raasiku Vallavolikogu 14. augusti 2018 istungil otsustati lõpetada Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. septembrini 2018. ...

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega). Tööülesanded: ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning...

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda  VÕIMLA ADMINISTRAATORIT   (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel). Administraatori kohale kandideerimiseks esitada...

Rätla külas Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

  Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Rätla külas Lille (65101:001:0292) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on...

Igavere külas Lepatriinu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 42 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Lepatriinu (65101:003:0294) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikud arutelud

Üldplaneeringut ja keskkonna mõju strateegilist hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad: 21. augustil Arukülas  Raasiku vallavalitsuse I korruse saalis (Tallinna mnt 24,...

RMK enampakkumine kinnisasjade müügiks

RMK on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab RMK kodulehelt ...

Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.08.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega 17. september 2018 . Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Hange "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter". Hankelepingu projekt Hankedokument Asendiplaan ...

Volikogu istung 14.08.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. augustil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, I korruse saalis

Üle Eesti kehtib eriti suure tuleohuga aeg

Päästeamet tuletab meelde, et Eestis valitseb endiselt suur kuumus ja kuivus, mistõttu kehtib 28. juulist alates taas üle Eesti eriti suure tuleohuga aeg.  

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.08.2018

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.08.2018 algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakord: Igavere külas, Lepatriinu katastriüksusel...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2018

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2018 algusega kl 18:00 Arukülas. Päevakord: Raasiku valla mittetulundusliku...

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega). Töö ülesanded: ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning...

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda töötajaid

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda järgnevaid töötajaid: Abikokk (1.0 kohta) Võimla administraator (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel) Võimla koristaja ...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu veebirakendus

Raasiku valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga on võimalik tutvuda veebirakenduse abil. Veebirakendus on võimalik tutvuda lingilt: ...

Otsitakse transporditeenuse osutajat

Raasiku vallavalitsus otsib transporditeenuse osutajat puudega lapse hommikuseks transpordiks Raasiku alevikust Laagna Kooli ja pärastlõunaseks transpordiks koolist koju Raasikule. Teenuse...

Ilmus teejuht Raasiku vallas pakutavate ja korraldatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta

Raasiku vallavalitsus on kokku pannud väikese teejuhi Raasiku vallas pakutavate ja korraldatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta. Brošüüri on võimalik paberkandjal saada...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „kraavitus"....

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018 . Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide...

Otsime Raasiku valla kauneid ja heakorrastatud kodusid ja ühiskondlikke objekte

Otsime Raasiku valla kauneid ja heakorrastatud kodusid ja ühiskondlikke objekte. Kui Sinu või Su naabrid kodu või mõni ühiskondlik objekt on ilus vaadata nii endal kui jääb positiivselt silma ka...

Avalduste esitmine Aruküla Põhikooli võimla kasutamiseks

Kuni 9.augustini saab esitada avaldusi Aruküla Põhikooli võimla aegadele 2018/2019 hooajaks. Avalduses tuleb märkida võimla kasutamise soovitud päev, treeningu alguskellaaeg, treeningu...

Mitteeluruumi üürile andmine

Raasiku vallavalitsus pakub üürile võtmiseks mitteeluruumi, aadressiga Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 12. Ruum asub hoone I korrusel, mille üldpind on 9m2, hinnaga 2 eur/m2 kuus,...

Raasiku vallas algavad kraavitustööd

Raasiku vallas on plaanitud teede äärde kraavide rajamine järgmistes piirkondades: Raasikul Vana-Postijaama tänaval, Raudtee tänaval; Rätla külas Rätla teel; Pikavere külas Pikaveres...

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus on alanud! Aruküla Põhikoolile ehitatakse juurde klassiruume - 3. korrus alglasside majale ning söökla laiendus, võimla ehitatakse tribüünide...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentidega saab tutvuda 16.07-17.08.2018 Raasiku valla veebilehel , Raasiku vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla,...

Hange „Raasiku vallamaja koridori remonttööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallamaja koridori remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2018 kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Algas rah­va­hää­le­tus Sajandi 100 arukülalast

Möö­du­nud nä­dalal al­ga­ta­sid Aru­kü­la en­di­ne ela­nik, aja­loo­hu­vi­li­ne Hen­ri Ree­der ja MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts juht Ga­ri­na Too­min­ga­s rah­va­hää­le­tu­se, et väl­ja...

Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas. Projektikonkursi eesmärk on...

Tutti ja Tuti 1 detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Aruküla alevikus ja Kalesi külas, Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ning lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.- 30. maini 2018. a Raasiku vallamaja...

Raasiku Lasteaed Oravake pakub tööd neljale lasteaiaõpetajale

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 4 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018 . Sobivate kandidaatidega vestluse toimumise ajaks 1....

Detailplaneeringu vastuvõtmine Järsi külas Unito katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et on 11.06.2018 korraldusega nr 165 vastu võtnud Järsi külas asuva Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub...

Detailplaneeringu vastuvõtmine Aruküla alevikus Võidu tn 11 katastriüksusel

Raasiku Vallavalitsus on 11.06.2018 korraldusega nr 166 vastu võtnud detailplaneeringu Aruküla alevikus asuva Võidu tn 11 kinnistu jagamiseks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda...

Preemia kiituskirjaga koolilõpetajatele

Raasiku vald premeerib oma valla noori, kes lõpetavad põhikooli või keskkooli kiituskirjaga. Põhikooli lõpetamisel on preemia suurus 100 eurot, keskkooli lõpetamisel 200 eurot. Selleks et...

Pikavere Mõisakool pakub tööd

Pikavere Mõisakool otsib oma kollektiivi lasteaiaõpetajat 1,0 ametikohaga, tööle asumise aeg 15. augustil ja lasteaiaõpetaja abi, tööle asumise aeg 10.september. CV ja motivatsioonikiri saata...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis

OÜ Raven info veearvestite vahetamisest ja näitude teatamisest

Oleme tänaseks asendanud ligi 80% kõikide kinnistute arvestitest, nende tööd testinud ja teinud andmete proovilugemisi. Kahjuks ei ole mõningatesse kohtadesse...

Võidupüha paraad ja Maakaitsepäev

Tänavu Kaitseliidu poolt korraldades peetakse Eesti Vabariigi juubeliaasta Vabariiklik Võidupüha paraad ja Maakaitsepäev Tallinnas lauluväljakul. Tähistatakse ka Kaitseliidu 100. aastapäeva,...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00 Arukülas Päevakord:  Nõusoleku andmine Tallinna mnt 38...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018, algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakord: Arengukava eelnõus lastekaitse alane...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Pikavere Mõisakooli remonttööd“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Pikavere". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Lõpeb kandidaatide esitamine aasta õppija tiitlile

Kodukant Harjumaa tegeleb sel aastal Täiskasvanud Õppija Nädalaga maakonnas. Aprillis käivitus nominentide esitamine  aasta õppija, aasta koolitaja, õppijasõbralikuma organisatsiooni ja...

Aruküla Põhikool pakub tööd

Aruküla Põhikool  pakub seoses töökoormuse kasvuga uuel õppeaastal tööd: inglise keele õpetajale 1,0 ametikohta sotsiaalpedagoogile 1,0 ametikohta matemaatikaõpetajale...

Volikogu istung 01.06.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 1. juunil 2018. a algusega kell 8.00 Raasiku vallamaja II korruse nõupidamiste saalis.

Kohanime määramine - Männimäe tee ja Pihlaka tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine" , millega kavatsetakse määrata Igavere külas asuvale avalikult kasutatavale teele kohanimedeks Männimäe tee ja Pihlaka tee (...

Hange "Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 06.06.2018 15:00...

Hange "Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 18.06.2018,...

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised hanked

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised avatud hankemenetlusega hanked: „Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.06.2018 15:00 Viide...