Kulli külas Väljaotsa detailplaneeringu avalik väljapanek

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ ...

Igavere külas Põldvuti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.10-02.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Igavere külas Männi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.10-02.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamisest Vallavalitsuse 26.08.2019. a korraldusega nr 238. Lille detailplaneering algatati Raasiku Vallavalitsuse...

Algas kandidaatide esitamine Aasta Haridustegijaks 2019 ja Aasta Kultuuritegijaks 2019

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Jätkame selle armsa...

Vallavara müük

Raasiku Vallavalitsus müüb  avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmise vallavara: Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv korter aadressiga Välja tee 2-1 (katastritunnus...

Volikogu istung toimub 10.09.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. septembril algusega kell 16.30 vallamaja II korruse saalis

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 11.09. – 11.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli spordisaali tribüünid"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „tribüünid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.09.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.09.2019 algusega kell  kl 18.00. Päevakord: Raasiku valla 2020. a eelarve põhitegevuse...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03.09.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni  koosolek toimub 03.09.2019 algusega kell  kl 18.00. Päevakord: Spordirajatiste kasutamise kord ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla staadioni videovalve"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „videovalve". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Aruküla rahvakoosoleku kokkuvõte

27. augustil toimus Aruküla Mõisas Aruküla aedlinna rahvakoosolek, mille päevakorras olid järgmised küsimused: ÜVK ühendamine - OÜ Raven esindaja Krundisiseste trasside ehitamiseks...

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule, kes käib Aruküla lasteaias ja kaks korda nädalas Tallinnas rebilitatsiooniteenusel. Kaisa vajab abi liikumisel...

Raasiku valla üldplaneeringu avalikud arutelud

Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering. Sama otsusega võeti vastu ja tunnistati nõuetele vastavaks Raasiku valla üldplaneeringu keskkonnamõju...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parkla rajamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parkla rajamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.09.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Aruküla aedlinna rahvakoosolek

Kutsume Teid osalema Aruküla aedlinna rahvakoosolekul ,  kus räägime ehitatud joogivee - ja kanalisatsiooni ning interneti ühenduste teemal. Koosolek toimub 27. augustil  kell 18.00...

Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 28.08. – 25.09.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel (käesoleva teate all) võimalik...

Igavere külas asuva Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 28.08. – 25.09.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel (käesoleva teate all) võimalik...

Tegemised Raasiku vallas - august 2019

Iga volikogu istungi alguses annab vallavanem volikogu liikmetele ülevaate Raasiku vallas toimuvast: elanike arvust, pooleliolevatest ehitustest ja tegevustest. Jagame teiega...

Raasiku Valla Sport otsib administraatorit

RAASIKU VALLA SPORT otsib oma meeskonda avatud ja teotahtelist administraatorit, kelle ülesandeks on korraldada spordirajatiste ja seal asuva inventari  eesmärgipärast kasutamist ja tasu...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Volikogu istung 13.08.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. augustil algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis. Istungi päevakord ja materjalid    

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule, kes käib Aruküla lasteaias ja kaks korda nädalas Tallinnas rebilitatsiooniteenusel. Kaisa vajab abi...

Aruküla ÜVK järgne teede taastamise ajagraafik

Aruküla alevikus toimub ÜVK järgne teede taastamine. Allolevas graafikus on toodud 1,3 ja 4 alade taastamise ajakava. Alal 2 veel tööd käivad ja teede taastamine algab peale trasside valmimist. ...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. augustil

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. augustil 2019 algusega kell 18.00 Päevakorras:  Ülevaade jäätmehooldusest Raasiku vallas:...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd arhitektile

Arhitekti kui valla planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhtivspetsialisti peamised ametiülesanded on: taotluste (projekteerimistingimused, ehitusload ja -teatised, kasutusload ja...

Hange „Aruküla Lasteaia Rukkilill küttesüsteemi- ja osalise juurde ehituse projekteerimis tööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Lasteaia Rukkilill küttesüsteemi- ja osalise juurde ehituse projekteerimis tööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.08.2019, kell 10:00 ....

Raasiku vallavalitsus pakub tööd Harju-Jaani kalmistute kalmistuvahile

Töö kirjeldus Kalmistuvahi ametikoha peamiste tööülesannete hulka kuuluvad: hauaplatside eraldamine ja registreerimine ning järelevalve teostamine haudade kaevamistele...

Hange „Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2019-2022“

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud hanke: „Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2019-2022" Pakkumuste esitamine: 21.08.2019 10:00 Viide hankele ...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd teede- ja ehitusspetsialistile (haldusjuht)

Töö kirjeldus valla objektidel ehitus- ja remonditegevuse korraldamine valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde korraldamine teedeehituse ja -hoolduse...

11.augustini saab esitada avaldusi Aruküla Põhikooli võimla ja Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele 2019/2020 hooajaks

Kuni 11.augustini saab esitada avaldusi Aruküla Põhikooli võimla ja Raasiku Spordihoone kasutamise aegadele 2019/2020 hooajaks (algus 2.september 2019). Avalduses tuleb märkida võimla või...

Lisanduvad täiendavad tasuta sõidu õigused puuetega inimestele

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edastab info uutest tasuta sõidu õigustest puuetega inimestele ning nende tõendamise võimalustest. Täiendav info Ühistranspordikeskuse  kodulehel

Hange „Kraavide ja teepeenarde hooldus 2019.a“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavide ja teepeenarde hooldus 2019.a" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.07.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Hange „Aruküla Põhikooli staadioni inventar“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli staadioni inventar" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.07.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamine: 18.07.2019 11:00 Täpsem info: : ...

Hange „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019-2020 õppeaastaks“.

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019-2020 õppeaastaks". Pakkumuste esitamine: 26.07.2019 10:00 Täpsem info: ...

Hange „Mänguatraktsioonid koos paigaldusega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Mänguatraktsioonid koos paigaldusega" Pakkumuste esitamine: 18.07.2019 10:00 Täpsem info: Mänguatraktsioonid koos paigaldusega: ...

Ajurünnak-arenduskoosolek sotsiaalvaldkonnaga seotud inimestele

Hea sotsiaalvaldkonnaga seotud inimene Raasiku vallas, kutsume Sind osalema ajurünnakule/arenduskoosolekul, mille keskseks teemaks on hoolekandeteenused ning nende arendamine Raasiku vallas....

8. juulil Raasiku raudteeülesõit suletud

08.07.2019 ajavahemikul 09:00-21:00 toimub Riigiteel nr 11310 Aruvalla-Jägala km 20,982, Raasiku alevikus, Harjumaal Raasiku raudteeülesõidu sulgemine. Seoses raudteeülesõidu...

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas Ivani katastriüksusel

Raasiku vallavolikogu otsusega algatati detailplaneering Raasiku vallas Järsi külas Ivani katastriüksusel (65101:002:0062) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ligikaudu ...

Hange „Raasiku Põhikooli kasutatud sülearvutite rent"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „ Raasiku Põhikooli kasutatud sülearvutite rent " Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.07.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Alates 1. juulist väljastab surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja

Siseministeerium annab teada, et  1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks. Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku...

Hange „Raasiku Tehase tee kolmnurga haljastustööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Tehase tee kolmnurga haljastustööd". Pakkumuse kriteeriumiks on madalam hind. Pakkumused esitada hiljemalt 5. juuliks kell 10.00 Raasiku...

Raasiku Vallavolikogu võttis vastu valla üldplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule

Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering ning nõuetele tunnistati vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne....

Hulkuvad lemmikloomad

Vähem kui kahe kuuga on kolmel korral Raasiku valla keskkonnaspetsialistile antud teada koduaeda kolinud kassiperedest. Kokku on registreeritud juba 5 täiskasvanud kassi ja 10 kassipoega. ...

Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva. ...

Raasiku Vallavalitsus otsib alates augustist tugiisikut 5-aastasele lapsele

Raasiku Vallavalitsus otsib alates augustist tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule, kes käib Aruküla lasteaias ja kaks korda nädalas Tallinnas rebilitatsiooniteenusel. Kasuks...

Konkurss allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse  Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale. Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tööd...

Jäätmete liigiti äraandmine

Jäätmete liigiti kogumisel saab neid üle anda kodust lahkumata. Jääb ära mure, et aleviku konteiner on täis ja peab alevikus otsima kohta, kuhu veel mahub… Selleks saada e-kiri ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu heakorratööd"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu (65101:001:0287) heakorratööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.06.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Volikogu istung 11.06.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. juunil algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis.

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 5.juunil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub vallamaja 2. korruse koosolekute saalis 5.06.2019 algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla üldplaneeringu...

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 4.juunil

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub vallamaja 2. korruse koosolekute saalis 4.06.2019 algusega kell 18.00. Päevakorras:   Volikogu määruse...

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde - marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav

Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda aastas...

Koolitus väikelaste vanematele

2019. aasta agusti keskpaigast kuni detsembrini toimub Raasiku lasteaia ruumides lapsevanemate koolitus „Imelised aastad".  Koolitus kestab 16 nädalat, sagedusega 1 kord nädalas esmaspäeva...

Aruküla põhikool vajab uusi õpetajaid

Aruküla Põhikool kuulutab seoses õpilaste arvu kasvuga uuel õppeaastal välja konkursi järgnevatele ametikohtadele: ajaloo õpetajale  26 tundi nädalas ühiskonnaõpetuse...

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus

Lapsehoiud Inglitiib ja Männirahu Mõttemaja korraldavad koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele vanuses kuni 17 aastat pikaajalist lapsehoiuteenust.

Kutse matkaraja avamisele

Laupäeval, 8. juunil kell 11.00 avatakse Kurgla ujumistiigi juures Kurgla tiikide õppe-matkarada.

Heakorrakonkursile “Kaunis Kodu” saab esitada kandidaate kuni 31. juulini

Raasiku valla heakorrakonkursile "Kaunis Kodu" saab esitada kandidaate kuni 31. juulini k.a. Konkursi parimad selgitatakse välja neljas kategoorias: elamud tiheasustuses, kortermajad, maakodud...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 19 algatati detailplaneering Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa...

Järsi külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 20 algatati detailplaneering Järsi  külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta...

Naiskodukaitse korraldab ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Aknapesu"....

Lihthange „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019". Viitenumber: 208916 Riigihanke objektiks on Raasiku vallas kruusakattega...

Noori kutsutakse osalema sotsiaalmeedia koolitusprogrammis

Noori kutsutakse osalema tasuta sotsiaalmeedia sisuloome koolitusprogrammis, kust saab teadmised videomeedia loomiseks ning YouTube kanali avamiseks,mille kaudu edastada oma piirkonna noortele...

1. jaanuariks 2020 tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas. Tähtaeg on 01. jaanuar 2020 . Raasiku vallas on ca 1800 objekti,...

Hange „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega". Viitenumber: 208892 Raasiku vallavalitsus...

Volikogu istung 14.05.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 14. mail 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

21.veebruaril avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II  taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad...

Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas. Konkursi eesmärgiks on pakkuda 7-19...

Sportimisvõimalused Raasiku vallas

Raasiku vallas on sportimisevõimalused peamiselt Aruküla ja Raasiku alevikus. Raasiku Spordihoone ja staadion . Raasikul avati 2018.aasta sügisel kaasaegne spordihoone, kus on lisaks...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.05.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna-  ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.05 algusega kell 18.00. Päevakorras: Munitsipaalmaadest ülevaade /teadmiseks/ A. Ets ...

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 07.05.2019

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 07.05.2019, algusega kell 18.00 Päevakord: Aruküla Huvialakeskus Pääsulind kohatasude...

Teeme Ära talgupäev on 4. mail

Teeme Ära talgupäev on 4. mail 2019, kuid talguid toimub ka teistel maikuu päevadel.

Hange „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Hange „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:00. Pakkumused...

Harju XXIV Maakaitsepäeva tähistamine

Tänavune HOL, Anija valla ja Kaitseliidu Harju maleva poolt korraldatav traditsiooniline Harju XXIV Maakaitsepäev tähistab 100 aastat Võnnu lahingust , mis toimus 19. kuni 23. juunini 1919...

Lehtklaasi konteiner Arukülas kuni 9. maini

Lehtklaasi konteineri kohalolekut  Arukülas Sügise tn 2b on pikendatud kuni 9. maini.  Sinna on elanikel on võimalus oma lehtklaasi jäätmed tasuta ära anda.

15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid. ...

Võimalik teha muudatusettepanekuid teehoiukavasse

Raasiku Vallavolikogu tutvus oma 16.04 istungil valla teehoiukava uue redaktsiooni eelnõuga. Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Muudatusettepanekuid saab...

KredEx avab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avab 06.05.2019.a  lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019 a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

Projektikonkurss noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuslike tegevuste toetamiseks 2019.aastal

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2019.aastal. Kes? Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat. Taotluse võib esitada nii üks noor kui grupp...

Männi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Ühistranspordi ümbersuunamine

Seoses Aruküla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse algusega Männiku tn-l suunatakse ühistransport alates 22.04.19, kell 6.00 Männiku tn-lt Harju teele. Uus marsruut saab olema Jaama tn...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid õpilasliinide kohta

Vallavalitsus on ette valmistamas uut Raasiku valla õpilasliinide hanget, sest praeguse vedajaga lõppeb leping 30.06.2019. Palume kõigil, kel on aja jooksul seoses õpilasliinidega tekkinud...

Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Lehtklaasi konteiner Arukülas (muudetud)

Lehtklaasi konteiner on samas asukohas kuni 9. maini Lehtklaasi konteiner Arukülas Sügise tn 2b 11.-22. aprillini. Sinna on elanikel on võimalus oma lehtklaasi jäätmed tasuta ära anda. ...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil algusega kell 18.00 Raasiku vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Teede ja tänavate kevadine hooldus Raasiku ja Aruküla alevikes

Algavad teede ja tänavate koristustööd Raasiku ja Aruküla alevikes. Esmaspäeval, 8. aprillil alustatakse liiklusmärkide hoolduse ja pesuga, teisipäeval, 9. aprillil alustatakse kergliiklusteede...

Südamekuu sündmused Raasiku vallas

Südamekuul aprillis toimuvad Raasiku vallas mitmed temaatilise üritused, kuhu oodatakse rohket osavõttu. Oluline on oma tervisest hoolida.

PRIA toetus põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019, algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis. Päevakord: Ülevaade...

Hange „Aruküla Põhikooli arvutid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli arvutid" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...