Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtiva maakorraldaja ametikohale

1.11.18

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JUHTIVA MAAKORRALDAJA ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine;
 • maade maksustamisega seonduv tegevus, maamaksu andmebaasi korrashoid;
 • aadressiandmete korrastamine, kohanimede määramine ja geoinfosüsteemi registri pidamine;
 • planeeringute menetlemise koordineerimine ning planeerimisalase tegevusega seotud asjaajamise korraldamine;
 • kodanike nõustamine maakorralduse ja planeeringute küsimustes;
 • muude ülesannete täitmine, mis on ette nähtud seadusandluses või Raasiku valla õigusaktides ning kuuluvad oma olemuselt maakorraldaja töövaldkonda.

Nõudmised kandidaadile

• suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas
• hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
• hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
• eelnev töökogemus antud valdkonnas
• kõrgharidus
Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja võõrkeelte oskus

Ettevõte pakub

eneseteostamise võimalust 
koolitusvõimalust 
huvitavat ja vastutusrikast tööd 
avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi

Lisainfo

Kandideerimisavaldusele lisada:
• CV
• haridust tõendava dokumendi ärakiri

Kandideerimisavaldus palume saata aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 19. november 2018

Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee

 

Raasiku vallavalitsus otsib raamatukoguhoidjat Aruküla raamatukogusse

22.10.18

Raamatukoguhoidja peamised tööülesanded on lugejateenindus, sh lugejate infopäringutele vastamine, juhendamine infootsingul, arvuti jt IT-seadmete kasutamisel; raamatukogutundide, kirjandusürituste, -näituste algatamine ja läbiviimine ning töö raamatufondiga.

Täpsem info siit.

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit ja koristajat

24.09.18
Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit (tööaeg õhtuti ja nädalavahtuseti) ja koristajat.

Sooviavalduse palume saata Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikool".

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: Raasiku Põhikooli direktori asetäitja majandusalal Raivo Napp Raivo.napp@hot.ee telefon 5275806

 

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat

19.09.18

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat 0,5 ametikohaga. Tööle asumise aeg 9.oktoober. CV koos motivatsioonikirjaga esitada 3.oktoobriks aadressile  garina@kultuuriselts.eu

Lisainfo tel.: 5292550 Garina Toomingas

Pikavere Mõisakool pakub tööd logopeedile ja lasteaia muusikaõpetajale

17.09.18

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle  kvalifikatsiooninõuetele vastava:

 • logopeedi 0,5 ametikohaga 
 • lasteaia muusikaõpetaja 0,25 ametikohaga

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24. septembriks aadressil Pikavere Mõisakool, Pikavere küla, Harjumaa 75 202 või e-postiga Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Info telefonil  56 508 719.

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

23.08.18

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega).

Tööülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • arendustegevuste korraldamine
 • koolielu kajastamine

Kandidaadile esitatavad nõuded: Pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus või läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus huvijuhi tööst Raasiku Põhikoolis;
 • elulookirjeldus;

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Põhikooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee.

Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58180803

 

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit

23.08.18

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda VÕIMLA ADMINISTRAATORIT  (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel). Administraatori kohale kandideerimiseks esitada vallavalitsusele sooviavaldus koos elulookirjeldusega.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikool" või paberkandjal aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Raasiku vald.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 

Raasiku Põhikooli direktori asetäitja majandusalal Raivo Napp Raivo.napp@hot.ee telefon 5275806

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

23.08.18

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega 17. september 2018. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 13. september 2018.a. aadressil: Meierei 25, 75 203, Raasiku, Harju maakond või e-postiga:raasikula@gmail.com. Info telefonidel: 608 2274 või 55 511 685.

 

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

26.07.18

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega).

Töö ülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • arendustegevuste korraldamine
 • koolielu kajastamine

Kandidaadile esitatavad nõuded: Pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus või läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 14.augustiks 2018 järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus huvijuhi tööst Raasiku Põhikoolis;
 • elulookirjeldus;

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikooli huvijuht".

Tööle asumise aeg  20.august 2018.a

Lisainformatsioon: 
Haridus, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 6070298  

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda töötajaid

26.07.18

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda järgnevaid töötajaid:

 • Abikokk (1.0 kohta)
 • Võimla administraator (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel)
 • Võimla koristaja (2.0 kohta)

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 21.augustiks 2018 sooviavaldus koos elulookirjeldusega.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikool" või paberkandjal aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Raasiku vald.

Tööle asumise aeg 3.september 2018.

Lisainformatsioon: 

Raasiku Põhikooli direktori asetäitja majandusalal Raivo Napp Raivo.napp@hot.ee telefon 5275806

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks

20.07.18

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 1 muusikaõpetaja 0,625 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. august 2018.a. aadressil: Meierei 25, 75 203, Raasiku, Harju maakond või e-postiga:raasikula@gmail.com. Info telefonidel: 608 2274 või 55 511 685.

 

Raasiku Lasteaed Oravake pakub tööd neljale lasteaiaõpetajale

18.06.18

Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi 4 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga leidmiseks, tööle asumisega august/september 2018. Sobivate kandidaatidega vestluse toimumise ajaks 1. august 2018. Kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 20. juulil. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. juuli 2018.a. aadressil: Meierei 25, 75 203, Raasiku, Harju maakond või e-postiga:raasikula@gmail.com. Info telefonidel: 608 2274 või 55 511 685.

Pikavere Mõisakool pakub tööd

18.06.18

Pikavere Mõisakool otsib oma kollektiivi lasteaiaõpetajat 1,0 ametikohaga, tööle asumise aeg 15. augustil ja lasteaiaõpetaja abi, tööle asumise aeg 10.september. CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 21. juuniks Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Lisainfo telefonil 56 508 719.

Aruküla Põhikool pakub tööd

28.05.18

Aruküla Põhikool  pakub seoses töökoormuse kasvuga uuel õppeaastal tööd:

 • inglise keele õpetajale 1,0 ametikohta
 • sotsiaalpedagoogile 1,0 ametikohta
 • matemaatikaõpetajale 15 tundi
 • kehalise kasvatuse õpetajale 12 tundi
 • kunstiõpetajale 12 tundi
 • füüsikaõpetajale 10 tundi
 • inimeseõpetuse õpetajale 8 tundi

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 11.juuniks 2018  aadressil  Aruküla Põhikool, Põllu 5,Raasiku vald, Harjumaa, 75201 või  arukyla@arukyla.edu.ee    Lisainfo  tel    5225 842