Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018. aastal

 Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

 Hüvitis on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks. Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta see paremini  kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:

  • noor  vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes; 
  • noor ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
  • taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures leibkonna sissetuleku piir ei ületa 300 eurot (neto) pereliikme kohta ühes kalendrikuus.

Kestvus:

Taotluse esitamise aeg vallavalitsusele on 10. juuni 2018 ja 10. detsember 2018. Erandjuhul on võimalik taotlust hüvitise saamiseks esitada ka iga kuu iga kuu 10. kuupäevaks. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid. 

Õigusaktid:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018.aastal

Vastutaja:

Hariduse, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide:

Huvihariduse hüvitise taotlemise avaldus