Volikogu istung 11.09.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. septembril 2018.

Istungi päevakord ja eelnõud:

1. Vallavanema informatsioon

2. Kulli külas, Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine /eelnõu/ A. Ets

3. Kalesi külas, Kaasiku ja Kumma katastriüksustel ning lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine /eelnõu/ A. Ets

4. Raasiku alevikus, Tehase tee 24 ning lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine /eelnõu/ A. Ets

5. Omaosaluse tagamine projekti „Raasiku valla jäätmejaama rajamine" elluviimiseks /eelnõu/ T. Tuppits
  /Seletuskiri/

6. Raasiku valla eelarvestrateegia 2019-2022 /eelnõu/ I lugemine E. Velberk
    /Eelarvestrateegia/

7. Raasiku valla tulude ja kulude liigendus 2019 eelarves /eelnõu/ E. Velberk

8. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Raasiku vallas /eelnõu/ (J. Asuja, L. Puumets)
   /Seletuskiri/

9. OÜ Raven põhikirja muutmine /eelnõu/ A.Ets
    /OÜ Raven Põhikiri/

10. Hallatavate asutuste koosseisud alates 01.09.2018 /eelnõu/  (J. Asuja)
    /Seletuskiri/

11. Raasiku Raamatukogu põhimääruse muutmine /eelnõu/ (J. Asuja)

12. Raasiku valla noorte volikogu põhimääruse kinnitamine /eelnõu/ (J. Asuja)
   /Põhimäärus/

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Arukülas, Piiri tn, lõik 2 /eelnõu/ G.Nuuma
   /Isikliku kasutusõiguse taotlus/
 
  /Koormatava ala plaan/

14. Revisjonikomisjoni II poolaasta tööplaani kinnitamine /eelnõu/ K.Tammaru

15. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad