Volikogu istung toimub 7. märtsil 2017

 Raasiku Vallavolikogu toimub 7. märtsil 2017. a kell 17.00

Päevakorras:

1. Õiguskorra ülevaade 2016 (Ida-Harju politseijaoskond)

2. Vallavanema informatsioon

3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite  kasutamise kord (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga

4. Raasiku Põhikooli arengukava 2017-2021 kinnitamine (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu
    Arengukava

5. Vallavolikogu 09. veebruari 2010. a määruse nr 2 „Pikavere Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkonna määramine 1.-6. klassi osas"  kehtetuks tunnistamine (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga

6. Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu koos seletuskirjaga

7. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused