Volikogu istung toimub 16. aprillil 2019

16.04.19

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga:

 1. Vallavanema informatsioon
 1. Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord /määruse eelnõu/ J. Asuja
 1. Detailplaneeringu algatamine, Kurgla küla, Lõokese /otsuse eelnõu/ A. Ets
 1. Detailplaneeringu algatamine, Järsi küla, Kakulaane /otsuse eelnõu/ A. Ets
  Asendiplaan
 1. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks /otsuse eelnõu/ G. Nuuma
  Tegevuskava
 1. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile Vaba Waldorfkool, tegevuskulutoetuse eraldamiseks /otsuse eelnõu/ J. Asuja
  Taotlus
 1. Nõusoleku andmine vallavara tasuta võõrandamiseks ja omandamiseks Tehase tee lõik 4 ja Raasiku Elektri tee /otsuse eelnõu/ G. Nuuma
  Asendiplaan Tehase tee lõik 4 
  Asendiplaan Tehas tee lõik

            Kiri - Maanteeamet 
            Kiri - Raasiku vallavalitsus

 1. Raasiku valla teehoiukava 2019-2023 tutvustamine, I lugemine /määruse eelnõu/ A. Ets, R. Molok
  Teehoiukava 
  Teehoiukava tabel
 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine vallale kuuluvatele kinnisasjadele Telia Eesti AS kasuks (4 kinnistut Raasikul) /otsuse eelnõu/ G. Nuuma
  AS Telia avaldus 
  Plaan Tallinna mnt 21
  Plaan Jaama tee lõik 3
  Plaan Tehase tee lõik 11
  Plaan Meierei tänav
 1. Hallatava asutuse Raasiku Valla Sport asutamine, allasutuse põhimääruse I lugemine /määruse eelnõu/ A. Sepp
 1. Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine Euroopa Parlamendi valimisteks /otsuse eelnõu/ G. Nuuma
 1. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad