Volikogu istung toimub 8.augustil 2017 kell 17.00

Raasiku Vallavolikogu 08. augusti 2017. a istungi päevakord

1. Vallavanema informatsioon

2. Valla 2017. a 2. lisaeelarve vastuvõtmine (vallavalitsuse esindaja)
    Eelnõu
    Seletuskiri
    Lisa 1
    Lisa 2

3. Raasiku valla 2018. a eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse liigenduse kinnitamine (vallavalitsuse esindaja)
   Eelnou

4. Raasiku Vallavolikogu 11. detsembri 2007. a määruse nr 31 „Raasiku Raamatukogu põhimäärus" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
  Eelnõu

5. Raasiku Vallavolikogu 10. novembri 2015. a määruse nr 21 „Raasiku valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" statuut"" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
  Eelnõu

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks (Aruküla alevik, Põhja tn lõik 1, lõik 2, lõik 3 ning Jaama tn)  (vallavalitsuse esindaja)
  Eelnõu
  Asendiplaan - Jaama tn
  Asendiplaan - Põhja tn

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks (Kalesi küla, Tuti tee lõik 1, Tuti tee lõik 2, Tuti tee lõik 3) (vallavalitsuse esindaja)
  Eelnõu
  Asendiplaan

8. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused