Jäätmeõiend

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Jäätmeõiend koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Raasiku Vallavolikogu  määrusega nr 21  kinnitatud „Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri" §31 lõikele 6.

Õigusaktid:

Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall, 52 37 126, 60 70 750
Alari.Kruusvall@raasiku.ee, vastuvõtt N 9-12, 13-18


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud taotlus

Viide: