Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00

4.06.18

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.06. 2018 algusega kell 18.00 Arukülas

Päevakord: 

 1. Nõusoleku andmine Tallinna mnt 38 (Aruküla Vabakooli Selts) kasutusse andmine /Kerti Pellmas/, plaan lisandub koos seletuskirjaga.
 2. Raasiku valla I lisaeelarve esitamine volikogule /E. Velberk/
 3. Majandusaasta aruanne 2017 kinnitamine, esitamine volikogule /E. Velberk/
 4. Loa andmine Raasiku vallale laenuvõtmiseks /E. Velberk/
 5. Arukülas, Kaasiku 10 detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 6. Raasikul Tiigi 6 detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 7. Igavere külas, Männi detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 8. Igavere külas, Männipõllu detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 9. Igavere külas Põldvuti detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 10. Kulli külas, Raja detailplaneeringu algatamine /A. Ets, K. Kohv/
 11. Isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi kasuks Tallinna mnt 19/3 ja Arukülas Okka tn /A. Sepp/
 12. Arukülas, Sügise tn 2b rajatavast hoonest /A. Sepp/
 13. Raasiku valla arengukava suunamine volikogule I lugemiseks /A. Ets, A. Sepp/
 14. Raasiku valla põhimääruse esitamine kinnitamiseks volikogule /A. Sepp/

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018

4.06.18

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.06.2018, algusega kell 18.00 Arukülas.

Päevakord:

 1. Arengukava eelnõus lastekaitse alane täpsustus /A. Nõlve/
 2. Ülevaade lastekaitsest Raasiku vallas /A. Nõlve ja K. Möllits/
 3. Lüü-Türri  ja Arhailise Meestelaulu Seltsi avaldus /J. Asuja/
 4. Avaldus Peeter-Karl Variku hauakivi jaoks raha eraldamine reservfondist /J. Asuja/
 5. Raasiku valla Noortevolikogu põhimäärus /J. Asuja/
 6. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord /J. Asuja/
 7. Kohapeal algatatud küsimused

Volikogu komisjonid alates 01.11.2017

2.05.18
 • Eelarve-, keskkonna ja planeerimiskomisjon
  Esimees Maarja Sikut 
  Aseesimees Tiina Rühka
  Liikmed: 
  Andres Kallaste, Anni Konsap, Avo Möls, Eliis Kahlo, Ivar Vilberg, Jako Reinaste, Kalev Villem, Maili Hirlak, Marianne Loik, Mart Liivak, Meeli Teder, Olev Sinijärv, Raiko Molok, Talvi Aruaas, Tiit Reeder, Tõnu Suurkuusk, Ulvar Kaubi, Urmas Raude, Kaido Kirsip

  Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris
   
 • Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon
  Esimees Andres Kallaste
  Aseesimees Garina Toomingas
  Liikmed:
   Alice Suurkuusk, Anne Veltmann-Veski, Dea Ivask, Erik Tammsoo, Helle Vaga, Ivar Vilberg, Kadi Tammaru, Marianne Loik, Uku Hinsberg, Rene Lill, Talvi Aruaas

  Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris
   
 • Revisjonikomisjon
  Esimees Kadi Tammaru
  Aseesimees Rene Lill

  Komisjoni liige Maarja Sikut