Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. märtsil algusega kell 18.00

27.02.17

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. märtsil algusega kell 18.00  vallamaja II korruse koosolekute saalis.

Päevakord:

1. Raasiku valla uue üldplaneeringu algatamise otsuse eelnõu arutelu.
2. Raasiku valla detailplaneeringu menetlemise korra arutelu.
3. Linnukasvatus tiheasula alal.

Volikogu komisjonid

 Sotsiaal- ja noorsootöö komisjoni koosolekute protokollid alates 01.01.2016-14.09.2016
 Sotsiaal- ja noorsootöö komisjoni koosolekute protokollid 11.11.2009 -31.12.2015