Ruumilise planeeringu infosüsteem RPIS

Infosüsteem võimaldab veebiplatvormil planeeringute alast suhtlemist kodaniku ja omavalitsuse vahel. Kodanikule võimaldab platvorm planeeringute algatamist ning KOV planeeringute vaatamist ja päringute esitamist.

https://rpis.andmevara.ee/RPISMEN/pages/main.jsf