Uudised ja teated

14.06.2018 Detailplaneeringu vastuvõtmine Järsi külas Unito katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et on 11.06.2018 korraldusega nr 165 vastu võtnud Järsi külas asuva Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.06-11.07.2018 Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla ...  Loe edasi »

14.06.2018 Detailplaneeringu vastuvõtmine Aruküla alevikus Võidu tn 11 katastriüksusel
14.06.2018 Preemia kiituskirjaga koolilõpetajatele
11.06.2018 Pikavere Mõisakool pakub tööd
07.06.2018 Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2018

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod