Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod

Uudised ja teated

26.08.2016 Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kõikidel sel sügisel esimesse klassi minevate Raasiku valla laste vanematel on võimalus taotleda toetust tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või üksikvanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt t...  Loe edasi »

25.08.2016 Ida-Harju politseijaoskond tuletab kooli alguse puhul meelde liiklusreegleid
16.08.2016 1. septembrini saab esitada vormikohaseid taotlusi valla 2017. a eelarvest rahaliste vahendite saamiseks
12.08.2016 Hange „Tallinn mnt 38 korstnaotste renoveerimine“
10.08.2016 Suvekonverents „Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!“

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.06.2016 seisuga 4759
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge