Uudised ja teated

20.03.2018 Raasiku vald soovib lõpetada korraldatud jäätmeveo hankelepingu ennetähtaegselt

Pikaajaliste probleemide tõttu korraldatud jäätmeveos otsustas Raasiku vallavalitsus, et ei nõustu ASi Eesti Keskkonnateenused hinnatõusu taotlusega ning kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonile Harjumaa Ühisteenuste Keskus tehakse ettepane...  Loe edasi »

20.03.2018 Üle 100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigusrikkumise taustaga noortel leida endale töö
15.03.2018 Raasiku valla mõttenope
15.03.2018 Eelnõu „Kohanime määramine ja liikluspinna ruumikuju muutmine"
15.03.2018 Avalik konkurss Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonna JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod