Uudised ja teated

17.10.2019 Soojakatkestus Aruküla katlamajas 23.-24. oktoobril

SW Energia OÜ teatab, et seoses soojustrassi magistraaltorustiku väljavahetamisega Arukülas on soojakatkestus katlamajas 23. oktoobril alates kella 8:00 kuni 24. oktoobri hilisõhtuni. Katkestuse pikk kestvusaeg on tingitud suurest töömahust antud ...  Loe edasi »

16.10.2019 Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Nurme katastriüksusel
16.10.2019 Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel
16.10.2019 Küsimustik: Milline on elu Raasiku vallas?
14.10.2019 Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks
10.10.2019 Vallavanema info oktoobrikuisel vallavolikogu istungil
08.10.2019 Aia- ja haljastusjäätmete vedu
07.10.2019 Sarapiku tee sulgemisest
07.10.2019 Teade projekteerimistingimuste algatamisest
04.10.2019 Aruküla motokross toimub 5. oktoobril

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2019 seisuga 5065
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Statistika

Rahvaarv: 5065
Pindala: 158 km²
Suurim asula: Aruküla (2129)
Koole: 4