Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod

Uudised ja teated

28.06.2016 Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 22.august 2016.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. august 2016.a. aadressil: Meiere...  Loe edasi »

10.06.2016 Volikogu istung 15.06.2016
09.06.2016 Hange „Aruküla huvikooli Pääsulind ruumide remonttööd“
08.06.2016 Hange „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööd“
08.06.2016 Hange „Raasiku aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi“ parkla ehitamise omanikujärelevalve teenused“

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.06.2016 seisuga 4759
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge