Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod

Uudised ja teated

26.10.2016 Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 24.10.2016 korraldusega nr 302 Kulli külas Emili (registriosa 13340502; katastritunnus 65101:002:0210; pindala 9,77 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Kul...  Loe edasi »

26.10.2016 Raasiku alevikus Tehase põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
26.10.2016 Kalesi küla Nulu ja Kadaka kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine
25.10.2016 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 1. novembril kell 17.00
24.10.2016 Aiajäätmete tasuta äravedu

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.10.2016 seisuga 4781
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge