Uudised ja teated

20.06.2018 Tutti ja Tuti 1 detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Aruküla alevikus ja Kalesi külas, Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ning lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.- 30. maini 2018. a Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning valla veebi...  Loe edasi »

18.06.2018 Raasiku Lasteaed Oravake pakub tööd neljale lasteaiaõpetajale
14.06.2018 Detailplaneeringu vastuvõtmine Järsi külas Unito katastriüksusel ja lähialal
14.06.2018 Detailplaneeringu vastuvõtmine Aruküla alevikus Võidu tn 11 katastriüksusel
14.06.2018 Preemia kiituskirjaga koolilõpetajatele

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod