Uudised ja teated

10.10.2019 Vallavanema info oktoobrikuisel vallavolikogu istungil

RAHVASTIK JA MAKSULAEKUMISED Oktoobri algusest on meil registris 5048 kodaniku. Maamaks on 98% laekunud Üksikisiku tulumaksu laekumine on 9 kuu lõikes plaanipärane. POOLELIOLEVAD EHITUSED Aruküla Põhikool ja staadion on meile üle antud kasutamisek...  Loe edasi »

08.10.2019 Aia- ja haljastusjäätmete vedu
07.10.2019 Sarapiku tee sulgemisest
07.10.2019 Teade projekteerimistingimuste algatamisest
04.10.2019 Aruküla motokross toimub 5. oktoobril
03.10.2019 Volikogu istung 08.10.2019
01.10.2019 Filmikonkurss noortele „MIKS ON RAASIKU VALLAS ÄGE ELADA?“
01.10.2019 Sarapiku tee suletud
30.09.2019 Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 02.10.2019
30.09.2019 Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 01.10.2019

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2019 seisuga 5065
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Statistika

Rahvaarv: 5065
Pindala: 158 km²
Suurim asula: Aruküla (2129)
Koole: 4