Uudised ja teated

10.08.2018 Hange "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter". Hankelepingu projekt Hankedokument Asendiplaan Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakku...  Loe edasi »

09.08.2018 Volikogu istung 14.08.2018
08.08.2018 Üle Eesti kehtib eriti suure tuleohuga aeg
03.08.2018 Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.08.2018
03.08.2018 Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2018

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod