Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod

Uudised ja teated

08.07.2016 Hange Raasiku valla teede pindamine 2016

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku valla teede pindamine 2016. Pakkumuse esitamise aeg:14.07.2016 10:00 Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176392  Loe edasi »

07.07.2016 Kohanime määramine (Raasiku alevik Tiigi tänav)
06.07.2016 Hange „Aruküla Põhikooli riietusruumide remonttööd“
06.07.2016 Hange „Aruküla lasteaia Rukkilill piirdeaia renoveerimine“
06.07.2016 Hange „Raasiku vallamaja hoonele vihmaveerennide paigaldamine ja haljastuse teostamine"

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.06.2016 seisuga 4759
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge