Konkurss allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse  Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale. Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tööd...

Jäätmete liigiti äraandmine

Jäätmete liigiti kogumisel saab neid üle anda kodust lahkumata. Jääb ära mure, et aleviku konteiner on täis ja peab alevikus otsima kohta, kuhu veel mahub… Selleks saada e-kiri ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu heakorratööd"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu (65101:001:0287) heakorratööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.06.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Volikogu istung 11.06.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. juunil algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis.

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 5.juunil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub vallamaja 2. korruse koosolekute saalis 5.06.2019 algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla üldplaneeringu...

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 4.juunil

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub vallamaja 2. korruse koosolekute saalis 4.06.2019 algusega kell 18.00. Päevakorras:   Volikogu määruse...

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde - marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav

Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda aastas...

Koolitus väikelaste vanematele

2019. aasta agusti keskpaigast kuni detsembrini toimub Raasiku lasteaia ruumides lapsevanemate koolitus „Imelised aastad".  Koolitus kestab 16 nädalat, sagedusega 1 kord nädalas esmaspäeva...

Aruküla põhikool vajab uusi õpetajaid

Aruküla Põhikool kuulutab seoses õpilaste arvu kasvuga uuel õppeaastal välja konkursi järgnevatele ametikohtadele: ajaloo õpetajale  26 tundi nädalas ühiskonnaõpetuse...

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus

Lapsehoiud Inglitiib ja Männirahu Mõttemaja korraldavad koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele vanuses kuni 17 aastat pikaajalist lapsehoiuteenust.

Kutse matkaraja avamisele

Laupäeval, 8. juunil kell 11.00 avatakse Kurgla ujumistiigi juures Kurgla tiikide õppe-matkarada.

Heakorrakonkursile “Kaunis Kodu” saab esitada kandidaate kuni 31. juulini

Raasiku valla heakorrakonkursile "Kaunis Kodu" saab esitada kandidaate kuni 31. juulini k.a. Konkursi parimad selgitatakse välja neljas kategoorias: elamud tiheasustuses, kortermajad, maakodud...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 19 algatati detailplaneering Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa...

Järsi külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 20 algatati detailplaneering Järsi  külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta...

Naiskodukaitse korraldab ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Aknapesu"....

Lihthange „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019". Viitenumber: 208916 Riigihanke objektiks on Raasiku vallas kruusakattega...

Noori kutsutakse osalema sotsiaalmeedia koolitusprogrammis

Noori kutsutakse osalema tasuta sotsiaalmeedia sisuloome koolitusprogrammis, kust saab teadmised videomeedia loomiseks ning YouTube kanali avamiseks,mille kaudu edastada oma piirkonna noortele...

1. jaanuariks 2020 tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas. Tähtaeg on 01. jaanuar 2020 . Raasiku vallas on ca 1800 objekti,...

Hange „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega". Viitenumber: 208892 Raasiku vallavalitsus...

Volikogu istung 14.05.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 14. mail 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

21.veebruaril avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II  taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad...

Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas. Konkursi eesmärgiks on pakkuda 7-19...

Sportimisvõimalused Raasiku vallas

Raasiku vallas on sportimisevõimalused peamiselt Aruküla ja Raasiku alevikus. Raasiku Spordihoone ja staadion . Raasikul avati 2018.aasta sügisel kaasaegne spordihoone, kus on lisaks...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.05.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna-  ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 08.05 algusega kell 18.00. Päevakorras: Munitsipaalmaadest ülevaade /teadmiseks/ A. Ets ...

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 07.05.2019

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 07.05.2019, algusega kell 18.00 Päevakord: Aruküla Huvialakeskus Pääsulind kohatasude...

Teeme Ära talgupäev on 4. mail

Teeme Ära talgupäev on 4. mail 2019, kuid talguid toimub ka teistel maikuu päevadel.

Hange „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris,...

Hange „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:00. Pakkumused...

Harju XXIV Maakaitsepäeva tähistamine

Tänavune HOL, Anija valla ja Kaitseliidu Harju maleva poolt korraldatav traditsiooniline Harju XXIV Maakaitsepäev tähistab 100 aastat Võnnu lahingust , mis toimus 19. kuni 23. juunini 1919...

Lehtklaasi konteiner Arukülas kuni 9. maini

Lehtklaasi konteineri kohalolekut  Arukülas Sügise tn 2b on pikendatud kuni 9. maini.  Sinna on elanikel on võimalus oma lehtklaasi jäätmed tasuta ära anda.

15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid. ...

Võimalik teha muudatusettepanekuid teehoiukavasse

Raasiku Vallavolikogu tutvus oma 16.04 istungil valla teehoiukava uue redaktsiooni eelnõuga. Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Muudatusettepanekuid saab...

KredEx avab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avab 06.05.2019.a  lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019 a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

Projektikonkurss noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuslike tegevuste toetamiseks 2019.aastal

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2019.aastal. Kes? Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat. Taotluse võib esitada nii üks noor kui grupp...

Männi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas...

Ühistranspordi ümbersuunamine

Seoses Aruküla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse algusega Männiku tn-l suunatakse ühistransport alates 22.04.19, kell 6.00 Männiku tn-lt Harju teele. Uus marsruut saab olema Jaama tn...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid õpilasliinide kohta

Vallavalitsus on ette valmistamas uut Raasiku valla õpilasliinide hanget, sest praeguse vedajaga lõppeb leping 30.06.2019. Palume kõigil, kel on aja jooksul seoses õpilasliinidega tekkinud...

Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. aprillil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Lehtklaasi konteiner Arukülas (muudetud)

Lehtklaasi konteiner on samas asukohas kuni 9. maini Lehtklaasi konteiner Arukülas Sügise tn 2b 11.-22. aprillini. Sinna on elanikel on võimalus oma lehtklaasi jäätmed tasuta ära anda. ...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil algusega kell 18.00 Raasiku vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Teede ja tänavate kevadine hooldus Raasiku ja Aruküla alevikes

Algavad teede ja tänavate koristustööd Raasiku ja Aruküla alevikes. Esmaspäeval, 8. aprillil alustatakse liiklusmärkide hoolduse ja pesuga, teisipäeval, 9. aprillil alustatakse kergliiklusteede...

Südamekuu sündmused Raasiku vallas

Südamekuul aprillis toimuvad Raasiku vallas mitmed temaatilise üritused, kuhu oodatakse rohket osavõttu. Oluline on oma tervisest hoolida.

PRIA toetus põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 02.04.2019, algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas II korruse koosolekute saalis. Päevakord: Ülevaade...

Hange „Aruküla Põhikooli arvutid“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli arvutid" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Hange „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:00. Hiljem saadetud pakkumisi enam ei...

Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 13 algatati detailplaneering Kulli külas Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev...

Kalesi külas, Saka katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 14 algatati detailplaneering Kalesi külas Saka katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on seada kinnistule...

Hange „Raasiku Rahvamaja kardinad"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja kardinad". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga...

Raasiku vald 27

Täna on Raasiku valla 27. sünnipäev. Õnnitleme kõiki vallakodanikke ja häid koostööpartnereid! Raasiku vallavalitus  

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

11. märtsist 2019  algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku...

Volikogu istung 12.03.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. märtsil 2019. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

21. märtsil 2019 kell 17.00 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu...

Ressursitõhususe infopäev 11. märtsil

Raasiku vallavalitsus koostöös AU Energiateenus OÜ-ga kutsub ressursitõhususe infopäevale. Infopäev toimub esmaspäeval 11. märtsil kl 16.00-17.30 Aruküla rahvamaja parketisaalis. Teemad on...

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. tegevusaastat

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. tegevusaastat järgmiste üritustega: Pühapäeval, 17.märtsil kell 15 bändide ja orkestri kontsert Aruküla Põhikoolis Neljapäeval, 21....

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 6. märtsil

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 6. märtsil algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: Selgituste andmine üldplaneeringut...

Kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 5. märtsil

Kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 5. märtsil algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakoras: Ülevaade noortevolikogu...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Keskkonnaspetsialisti tööülesanneteks on: erinevate keskkonnaalaste lubade ja nende taotluste menetlemine ning planeerimis- ja ehitustegevusega seonduv keskkonnaalane kooskõlastamine ...

Raasiku alevikus Meierei tn 36 katastriüksusel ja lähiajal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.02.2019. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering Raasiku alevikus Meierei tn 36 ( 65101:001:0049 ) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha....

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamise üritused Raasiku vallas:

23.02 kell 12.00 Aruküla Rahvamajas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert Eesti vabaduslauludest. Tervitab vallavanem Andre Sepp. Esineb ansambel Põldsepp ja Pojad. Peale kontserti...

Südamekuu korraldamise üleskutse

Üle-eesti tähistatakse sel aastal juba 27.korda aprilli südamekuuna , mil pööratakse tavapärasest enam tähelepanu oma südame tervisele. Raasiku vallas on südamenädalaid tähistatud erinevate...

Volikogu istung 11.02.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril k.a algusega kell 16.30.

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Kohandus on ette nähtud liikumisraskuste ja hügieenitoimingute parandamiseks. ...

SW Energia OÜ õhusaasteloa menetlusse võtmise teade

Raasiku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SW Energia OÜ (registrikood:  10552918 )...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.02.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.02.2019 Arukülas, vallamaja 2. korruse saalis, algusega kell 18.00. Päevakorras: ...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.02.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.02.2019 Arukülas, vallamaja 2. korruse saalis, algusega kell 18.00. Päevakorras: Raasiku...

Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

13. veebruaril 2019 kell 15.30 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Raasiku alevikus asuva Tiigi tn 6 ja lähiala kinnistu...

Hange „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)„ Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.02.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses...

Bussiliini 244 kavandatav sõiduplaani muudatus

OÜ Vilandert on esitanud Raasiku vallavalitsusele taotluse kooskõlastada bussiliini 244 Tallinn – Aruküla sõiduplaani muudatus. Seoses reisijate vähesusega on võrreldes kehtiva sõiduplaaniga...

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 eelnõu avalikustamine

Raasiku vallavolikogu tutvus valla arengukava projektiga 15.01.2019 istungil ja otsustas arengukava projekti avalikustada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõikele 6...

Vallavalitsus ootab kuni 15. jaanuarini ettepanekuid aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta

Raasiku valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Vallavalitsus ootab kuni 15....

Volikogu istung 15.01.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 15. jaanuaril k.a algusega kell 16.30.

HEAK korraldab alustavate vabaühenduste juhtide viiemooduline arenguprogrammi

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus  (HEAK) korraldab alustavate vabaühenduste juhtide viiemooduline arenguprogrammi, toimumisaeg jaanuarist märtsini 2019. Täpsemalt programmi...

Eelarve-, keskkonna- ka planeerimiskomisjoni koosolek toimub 09.01.2019.

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ka planeerimiskomisjoni koosolek toimub 09.01.2019. Komisjoni teemad: Detailplaneeringu algatamine Raasikul, Meierei tn 36 ...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla 2019. aasta eelarve eelnõu...

Registreeri oma elukohaks Raasiku vald!

 Kui elad Raasiku valla piirides ja pole veel ennast meie valda sisse kirjutanud, siis palun tee seda! Ainult nii saame järjepidevalt panustada valla arengusse! Oleme tänaseks...

Volikogu istung toimub 11.12.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis

Teede ja tänavate hooldajad Raasiku vallas

Aruküla aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ, tel 509 9441, info@skpehitus.ee Raasiku aleviku kõnniteid ja platse hooldab talvehooajal Kaspar...

Otsitakse vabatahtlikke seltsilisi

Raasiku vald on liitunud väga tänuväärse projektiga, mille raames kaardistatakse abivajajaid ja otsitakse vabatahtlikke. Vabast tahtest ja vabast valikust saab korda saata suuri asju....

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.12.2018 10:00 Viide...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale , kelle tööülesanneteks on: teedeehituse ja hoolduse planeerimine, tööde teostamise...

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 12-aastasele poisile

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut vahvale 12-aastasele poisile, kes tahaks peale kooli paar korda nädalas Jüri ujulas ujumas käia. Täiendavat informatsiooni annab lastekaitsespetsialist Anu...

Raasiku valla jõulutoetus

Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevatoetus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Raasiku vallas. Toetuse saamiseks...

Aita täita laste jõulusoove heategevusprojekti "JCI Jõulupuu" kaudu

Jõuluaeg on imede aeg ja kõik lapsed ootavad oma jõulusoovide täitumist. Kahjuks ei ole see igas peres alati võimalik. Siin saame meie oma abikäe ulatada ja ühineda heategevusprojektiga "JCI...

Elektrilevi kogub kiire internetiga liitumise sooviavaldusi

Elektrilevi plaanib  alates 2019. aastast hakata üle Eesti rajama kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet....

Üleskutse teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanematele

Raasiku vald annab jõulukommipaki kõikidele oma valla lastele, kelle sünniaasta on  2017 või  varem. Teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanemad, palun...

Volikogu istung toimub 13.11.2018

Raasiku Vallavolikogu istungi 13. novembril 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamaja II korruse saalis.

2019.a huvihariduse ja -tegevuse kava koostamine

Hea noor, lapsevanem ja noorte valdkonnas tegutseja, 2019.a huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava koostamise avatud koosolek toimub 28.novembril kell 15.00-17.00 vallamajas, II korruse...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel

TÄIENDUS: Raasiku vallavalitsus pikendab pakkumiste esitamise tähtaega kuni 15.11.2018, kell 11:00. (täiendatud 09.11.2018) Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde...

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. novembril

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 07.11 algusega kell 18.00  Arukülas. Komisjoni teemad: Raasiku valla 3 lisaeelarve /volikogu...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. novembril

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 06. novembril algusega kell 18.00 Arukülas. Päevakorras: Arutelu Raasiku valla spordi...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtiva maakorraldaja ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JUHTIVA MAAKORRALDAJA  ametikohale, kelle tööülesanneteks on: maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja...

Elukohaandmed rahvastikuregistris tuleb hoida täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on märgitud kohaliku omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega (selline...