« Tagasi

Aiajäätmete tasuta äravedu

Raasiku vallavalitsus korraldab Aruküla ja Raasiku alevikus elavate eraisikute ja korteriühistute kinnistutelt kottidesse kogutud aiajäätmete (puulehed, okkad, kulu, sammal) tasuta äraveo. Teenuse tellimiseks tuleb hiljemalt 14. novembriks esitada  vallavalitsuse kantseleisse (Tallinna mnt 24, Aruküla) taotlus suuliselt tel 607 0348,  555 66 131 või  e-postiga aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.

Tasuta teenuse taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses esitatud kinnisasjale. Nendele nõuetele mittevastavale taotlejale rakendub aiajäätmete äraveol teenustasuks 0,50 eurot/kott ning tasumine toimub vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

Aiajäätmete ära vedu toimub järgmistel tingimustel:

  • ühe majapidamise kohta saab ära anda kuni 30 kotti aiajäätmeid;
  • kasutatakse kuni 150 liitriseid käsitsi tõstetavaid kotte, mis ei tohi ära laguneda;
  • kotid peavad olema paigutatud ühte kohta, mis on teele võimalikult lähedal ning kuhu saab veoauto ja traktoriga ligi sõita;
  • kotid peavad olema valmis pandud hiljemalt 15. novembri hommikuks!
  • kottidesse ei tohi panna muid jäätmeid (sh kive ja mulda) peale aiajäätmete!

Õigeaegselt valmis pandud kotid viiakse ära alates 15. novembrist kahe nädala jooksul. Tingimustele mitte vastavad kotid jäetakse ära viimata!!!