« Tagasi

Alates 1. novembrist on Raasiku vallas võimalik taotleda jõulutoetust

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel (blankett raasiku valla kodulehel http://raasiku.kovtp.ee/blanketid_s )  rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele:

 1) kolme- ja enamalapselistele peredele;
 2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust kahekordses määras;
 3) eestkoste- ja hooldusperedele.

Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta. Avaldusi jõulutoetuse saamiseks esitatakse ajavahemikul 1. novembrist kuni 15. detsembrini.